Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 dzięki uczestnictwie w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, otrzymała dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł przy wkładzie własnym równym 8.750,00 zł, koszt całkowity zadania: 54.400,00 zł.

W ramach wdrażania stosowania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej (TIK) w procesie nauczania podjęliśmy następujące działania:

1. Wyposażyliśmy:

a) trzy pracownie lekcyjne w zestaw komputerowy do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

b) gabinet logopedyczny w trzy programy edukacyjne.

2. Szkoła wzięła udział w projekcie „Lekcja: Enter”, zorganizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Razem Lepiej”, w ramach którego nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Nauczyciele, którzy ukończyli projekt „Lekcja: ENTER”:

a) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: p. Monika Zawadzka, p. Małgorzata Czułkowska, p. Monika Zybert, p. Dorota Odziomek, p. Patrycja Bania-Skuza, p. Anna Zaradzka, p. Elżbieta Pawlikowska, p. Joanna Brodzińska;

b) nauczyciele przedmiotów humanistycznych: p. Szymon Czarnecki, p. Magdalena Patalon-Nogaj;

c) nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: p. Anna Wiśniewska, p. Barbara Łukasik, p. Izabela Rzeszutko.

3. Utworzyliśmy międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Łążynie.

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Łążynie polegała na wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, a w szczególności poprzez:

a) zorganizowanie i udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

b) zorganizowanie w szkole, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

c) dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK lub ćwiczeń/zadań interaktywnych lub innych ciekawych pomysłów dobrych praktyk.

Międzyszkolna sieć współpracy - otwórz dokument

4. W szkole został wyznaczony e–koordynator do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole – został nim Pan Tomasz Urbański.

5. Nauczyciele naszej szkoły wykorzystują TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki.

   

Zarządzenie nr 8/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku z dnia 5 listopada 2021r.
w sprawie wyznaczenia szkolnego e-koordynatora oraz powołania zespołu samokształceniowego w programie „Aktywna tablica”

Czytaj treść Zarządzenia

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Adjectives

Bezpieczeństwo ważna sprawa kilka słów o znakach drogowych

Dodawanie pisemne

Figury przystajace

Na tropach przyrody jesień

Polskie monety i banknoty

Polskie symbole narodowe

Symetria względem prostej

Ułamek jako iloraz

Wild animals vocabulary

Drzewa jesienią

Po kolei krok po kroku idą cztery pory roku

Jak odżywiają się rosliny

Wiem co jem - witaminy

Do czego potrzebna nam znajomość tabliczki mnożenia

Spotkanie z lekturą Niezłe ziółko

Dni tygodnia

Jest takie miejsce Polska

Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej

Tatuaż kit czy hit

Kolor ma znaczenie segregacja śmieci

W krainie figur geometrycznych

Więcej materiałów w ramach międzyszkolnej sieci współpracy - Szkoła w Łążynie