KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO

Przy szosie nr A80 w Górsku stoją dwa krzyże upamiętniające tragiczne wydarzenie z 19 X 1984 r., miejsce zatrzymania i uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. Jerzy Popiełuszko www.pcmagg.strefa.pl/images/cytaty.html.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r.w rodzinie chłopskiej w Okopach koło Suchowoli, w 1980 r. został wikarym parafii na Żoliborzu w Warszawie. Tu w sierpniu tego roku znalazł się wśród strajkujących robotników Huty Warszawa i został kapelanem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego - 13 XII 1981r., ksiądz Jerzy organizował pomoc dla internowanych członków Solidarności i ich rodzin. Od 1982 r. zaczął odprawiać msze za Ojczyznę - w kazaniach występował przeciwko ówczesnym władzom, bronił prawa do życia w wolności i sprawiedliwości, protestował przeciwko aktom bezprawia i przemocy. Ks. Jerzy Popiełuszko kierował się w swym nauczaniu  przesłaniem  „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Jego działalność była bacznie śledzona przez specjalną komórkę Służby Bezpieczeństwa (SB), która m.in. w 1983 r. zastosowała prowokację i podrzuciła do miejsca, w którym mieszkał w Warszawie broń i materiały wybuchowe. Ks. Jerzy został aresztowany i oskarżony pod fałszywymi zarzutami „nadużywania wolności sumienia i wyznania”. W wyniku ogłoszonej przez władze amnestii został wypuszczony na wolność, ale jego działania były w dalszym ciągu śledzone przez SB, szeroko i negatywnie komentowane przez ówczesnego rzecznika rządu Jerzego Urbana. 19 X 1984 r. ksiądz Jerzy został uprowadzony w Górsku przez funkcjonariuszy SB, torturowany  i bestialsko zamordowany. Jego ciało wrzucono do Wisły we Włoclawku, skąd wyłowiono je 30 października. Ręce księdza skrępowano tak, by próby poruszania nimi zaciskały pętlę na szyi, a ciało obciążone było workiem wypełnionym kamieniami.

Wbrew woli władz PRL ks. J. Popiełuszko został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Miejsce to stało się miejscem kultu i celem pielgrzymek. Również w Górsku, wbrew władzom, zaczęto już w 1984 r. stawiać drewniane krzyże, które były usuwane przez funkcjonariuszy SB i Milicji Obywatelskiej. W kościele w Górsku odbywały się msze za Ojczyznę. Np. 18 X 1987r., jak opisywało podziemne czasopismo: „opodal miejsca porwania śp. ks. Jerzego Popiełuszki odprawiona została przez ks. Kanonika Nowakowskiego w koncelebrze licznych kapłanów z Torunia msza św. w intencji Ojczyzny... Przybyli wierni z Torunia, Bydgoszczy, Golubia-Dobrzynia, Warszawy, Górska i okolic oraz poczty sztandarowe, między innymi „Solidarności ” z Huty Warszawa”. W 2010 r. do kościoła w Górsku sprowadzono relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, a jego imię przyjęła Bursa Akademicka w Przysieku, kierowana przez ks. prałata Daniela Adamowicza oraz Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku prowadzone przez ks. dra Pawła Nowogórskiego. W 2013 r. ZS w Górsku odwiedziła matka ks. Jerzego - Marianna Popiełuszko - zobacz zdjęcia z tej wizyty.

16 października 2014r. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Górsku otrzymały imię ks. Jerzego Popiełuszki - zobacz zdjęcia

 

BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO 1947 - 1984

- Urodził się w święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14. 09. 1947 roku we wsi Okopy, w parafii Suchowola.

- W latach 1954 - 1965 uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli.

- W 1965 roku rozpoczął studia w Seminarium Duchownym Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

- W czasie studiów (1966 - 68) odbył służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach, gdzie był szykanowany.

- W 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski i rozpoczął swoją pracę duszpasterską.

- Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks. Jerzego Popiełuszki od 20. 05. 1980 roku była parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu.

- Od 28. 02 .1982 roku w ostatnie niedziele miesiąca organizował Msze św. za Ojczyznę.

- 19.10.1984 roku wracając samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy został zatrzymany w Górsku przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Wydział do walki z Kościołem), uprowadzony, bestialsko pobity i zamordowany.

- Ciało ks. Jerzego Popiełuszki wyłowiono w dniu 30. 10. 1984 roku ze zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka.

- Pogrzeb miał miejsce w Warszawie 3. 11. 1984 roku przy kościele św. Stanisława Kostki.

- Beatyfikacja Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się w Warszawie w niedzielę 6 czerwca 2010 roku.

- 20 września 2014 roku rozpoczął się proces kanonizacyjny błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

 

CYTATY Z KAZAŃ KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

 

Zło dobrem zwyciężaj.

 

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą.

 

Tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam jest bogaty w dobro.

 

Zachować godność człowieka, godność dziecka Bożego, to żyć bez zakłamania.

 

Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala.

 

Każda rzecz, każda sprawa wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.

 

Solidarność, to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideach, które są zdolne, przemieniać świat na lepsze.

 

Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe sumienie może tworzyć śmiałą przyszłość.