Szanowni Państwo,
Rodzice oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej w Górsku i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku

w związku z wczorajszym popołudniowym zgłoszeniem do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz przyjazdem na sygnale Panów policjantów na podstawie zgłoszenia osoby, która nie mogła przejść z wózkiem w Górsku, po chodniku, wzdłuż ulicy Szkolnej, ok. godz. 17.00, podczas zebrań z rodzicami, działalności Szkoły Podstawowej w Górsku oraz Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku. Jako administrator budynku/terenu informuję, że Szkoła posiada możliwość parkowania dla pracowników, rodziców i gości wewnątrz terenu ogrodzonego siatką, tj. od strony sali gimnastycznej/harcówki (od ul. Harcerskiej), od strony głównego wejścia (od ul. Szkolnej), na dziedzińcu szkoły - inne miejsca do parkowania nie są wyznaczone. Według pouczenia zastosowanego przez Panów policjantów informuję, że w przypadku złamania przepisów dotyczących parkowania na chodniku, na kierowcę może zostać nałożony przez policję mandat w wysokości 100 złotych, a do jego konta dopisany zostanie 1 punkt karny.

Ponadto, zwracam uwagę na prawidłowość parkowania w wyznaczonych miejscach oraz proszę stosować się do zakazu parkowania na chodnikach wewnątrz ogrodzenia terenu Szkoły, jak i na zewnątrz, wzdłuż ulicy Szkolnej , a także na drogach ewakuacyjnych przypisanych do budynku. Częstokroć także jesteśmy wszyscy świadkami jak nieprawidłowo zaparkowany pojazd uniemożliwia wyjazd autobusu z lub po dzieci, co jednoznacznie utrudnia funkcjonowanie szkoły, w tym przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Ze swojej strony mogę zapewnić, że dokonam rozmów z organem prowadzącym, tj. Gminą Zławieś Wielka, w tym rozmów z Panem Wójtem, Paniami Radnymi i Panem sołtysem wsi Górsk nad rozpoznaniem problemu.

Z poważaniem,
Dawid Basak,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku.


800 800 605 - ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy” - więcej informacji


Obiady we wrześniu - szczegóły
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021r. o godz. 10.00 uczniowie klas 5-8 spotkali się na sali gimnastycznej by przywitać uroczyście rok szkolny 2021/2022. Spotkanie to poprzedzone było uczestnictwem chętnych uczniów i ich rodziców oraz pracowników we Mszy Św. w Kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Aniołów przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. O godz. 8.00 dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-4 spotkali się w budynku szkoły z wychowawcami klas.

Był to jednak dzień szczególny nie tylko z powodu rozpoczęcia roku szkolnego, ale także z powodu otwarcia nowo powstałej Harcówki na terenie szkoły.

Dyrektor Szkoły - Pan Dawid Basak przywitał zgromadzonych gości, pracowników i najważniejszych w tym dniu - uczniów - stacjonarnie w budynku szkoły!!! Cieszymy się bardzo, że w uroczystości udział wzięli: Gospodarz naszej Gmina Zławieś Wielka - Pan Jan Surdyka, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Piotr Całbecki wraz z delegacją z zaprzyjaźnionego regionu Fife w Szkocji, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty - Pani Maria Mazurkiewicz, Wicestarosta Toruński - Pan Michał Ramlau, Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Toruniu - Pani Irena Zielińska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Marcin Swaczyna, Radny Powiat Toruński - Pan Andrzej Walczyński, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Zławieś Wielka – Pan Rafał Żelazek, Radni Gminy Zławieś Wielka – Pani Helena Przekwas, Pani Teresa Sztuczka, Zastępca Komendanta, skarbnik chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP – harcmistrz Beata Bardzińska, Zastępca Komendanta chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP – harcmistrz Nikodem Dolata, Przewodnicząca Rady Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP – harcmistrz Joanna Proszek, Komendant Hufca Toruń – podharcmistrz Adam Wiznerowicz, Skarbnik Hufca Toruń – harcmistrz Artur Majerowski, Kapelan Hufca Toruń – ks. Józef Nowakowski, Komendanci Pierwszego Szczepu Harcerskiego 1 Szczep Harcerski "Błękitna Jedynka" Górsk – Harcmistrzowie Krystyna Rębacz i Jerzy Rębacz, Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku - ks. Stanislaw Kus, Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku – ks. Sylwester Szwajca, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej – Pani Aldona Michalska, Prezes Firmy MAT BUD Materiały Budowlane i Przewodniczący Rady Fundacja Jacka Rutkowskiego - Pomagajmy Razem – Pan Jacek Rutkowski, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej Zławieś Wielka – Pan Krzysztof Kędzierski, Inspektor ds. budownictwa Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej – Pan Szymon Czajkowski

Drodzy uczniowie, rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny, cieszymy się, że bezpiecznie wróciliście ze swoich letnich wyjazdów i jesteście gotowi na nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze odpoczęliście w czasie wakacji, nabraliście sił i zapału do pracy, która nas wszystkich czeka.

Szczególnie serdecznie witaliśmy dziś 15 uczniów oddziałów przedszkolnego 3-4 latków, 50 uczniów oddziałów przedszkolnych 5-6 latków oraz 43 uczniów klas 1 szkoły podstawowej, którzy rozpoczęli dziś wspaniałą edukacyjną przygodę w naszej szkole.

Witaliśmy równie serdecznie 10 nowych uczniów, który przyszli do nas z innych szkół, życząc aby szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie.

Do całej Szkoły Podstawowej w Górsku jest zapisanych 412 uczniów, którzy uczęszczają do 21 oddziałów. W szkole jest zatrudnionych 50 nauczycieli oraz 15 pracowników niepedagogicznych i 1 osoba będąca na stażu w zakresie pomocy administracyjnej.

Drodzy Uczniowie, życzymy Wam aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Wierzymy, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem bezpiecznym, owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości wykorzystacie jak najlepiej. Pracownikom szkoły życzymy zdrowia, wielu powodów do satysfakcji i jak najmniej problemów. A ponadto, spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wzajemnej wyrozumiałości. Rodzicom życzymy zadowolenia z dzieci i dobrej współpracy z ze szkołą.

Serdecznie dziękujemy za przekazane prezenty Panu Marszałkowi, Pani Wicekurator, Panu Wicestaroście oraz Harcerzom za przekazane dla społeczności szkoły na ręce Pana Dyrektora prezenty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością.

Zobacz zdjęcia z uroczystości 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek


Gratulujemy Panu Piotrowi Napierskiemu, który dziś po dokonaniu analizy dorobku zawodowego i po przeprowadzonej rozmowie uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

To była czysta formalność,...!!!

Pozdrawiam wakacyjnie,
Dawid Basak,
Dyrektor Szkoły.


Serdecznie gratulujemy Pani Ewelinie Witczak, zatrudnionej na stanowisku psychologa szkolnego w Szkole Podstawowej w Górsku, która w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała w dniu 21.06.2021r. akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.


Praca Sekretariatu szkoły w okresie wakacyjnym:

28.06-02.07.2021r.

06:00 - 14:00

05.07-08.07.2021r.

sekretariat nieczynny

09.07.2021r.

08:00 - 14:00

(wydawanie UCZNIOM zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty)

12.07-23.07.2021r.

06:00-14:00

26.07-06.08.2021r.

sekretariat nieczynny

09.08-31.08.2021r.

06:00-14:00


Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022


Harmonogram wyjazdów na wypoczynku letnim ”LETNISKO”

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku w dniach 29.06 - 01.07. 2021r.

Wtorek 9:30 - 17:00 - wyjazd na Barbarkę - zajęcia rekreacyjne i z profilaktyki uzależnień, park linowy i minigolf.

Środa 9:30 - 17:00 - wyjazd do Torunia - kino, aquapark w Nieszawce.

Czwartek 9:30 - 17:00 - wyjazd do Torunia - rekreacja w „Piernikowym Miasteczku”, zajęcia z profilaktyki uzależnień, aquapark w Nieszawce.

Ok. godziny 13-tej każdego dnia przewidziany jest obiad.

Codziennie powrót do szkoły ok. godziny 17-tej. Telefon kontaktowy 509 786 092

Obowiązuje strój sportowy, dostosowany do pogody, rzeczy na basen spakować osobno, legitymacja, kieszonkowe, mała butelka wody

Kierownik wypoczynku

Anna Zaradzka


List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.


List od Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Bardzo potrzebna pomoc dla Wicedyrektor Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie - Pani Bożeny Górskiej.
Jeśli znacie kogoś, bądź możecie sami to oddajcie krew (nie jest ważna grupa posiadanej przez Was krwi) w dowolnym punkcie krwiodawstwa przed 4 lipca br. lub zorganizowanym przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka punkcie przy OSP Łążyn w dniu 4 lipca br.
Potrzebne dane: Oddzial Hematologii w Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego w Toruniu, dla Bożeny Górskiej.

Z góry dziękuję. Małgorzata Jaśkiewicz. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie.

 


Organizacja pracy szkoły w dniach 21 - 25 czerwca 2021r.


Wyprawka dla klas 0 i 1 w roku szkolnym 2021/2022W Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku zorganizowane zostaną zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Szczegóły i deklaracja wyboru zajęć


Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla rodziców, szkół i placówek
Antek Kościecha z klasy 3a zdobył I miejsce w konkursie Roślinne piękności moim okiem - czytaj więcej

Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej 2021 - 1 miejsce Tosi Białkowskiej


Rekomendacje Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek - czytaj dokument


Identyfikacja problemów z jakimi mogą borykać się rodzice i dzieci w okresie pandemii - informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - czytaj dokument


Zarządzenie nr 25-2020-2021 - Nauczanie stacjonarne 1-3 i hybrydowe 4-8 od 17 maja 2021


Obiady w czerwcu - szczegółyCZEKAMY NA PRACE W GMINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„Podejrzyj przyrodę!" - IX edycja - szczegóły


 


  Informacje o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców i uczniów  

Świetlica zaprasza do wzięcia udziału w Szkolnym Przeglądzie Talentów!


Zarządzenie nr 24-2020-2021 - Nauczanie stacjonarne 1-3 i zdalne 4-8


 
 

Drodzy Strażacy! Chylimy czoła Waszej pracy! Dziękujemy za współpracę: OSP Pędzewo, OSP Toporzysko, OSP Łążyn

Podziękowania wykonali: Jakub Witki, Zofia Anszperger oraz Jędrzej Anszperger.


2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej


Wywieś flagę w czasie świąt majowych zrób zdjęcie i przyślij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wyniki konkursu plastycznego z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Wirtualna akademia z okazji
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nasza szkolna społeczność jest dość liczna. Każdy z uczniów ma coś do zaoferowania w postaci talentu czy umiejętności. To jest niesamowite! Chcielibyśmy poznać Wasze zajawki, zainteresowania! Zachęcam do umieszczania wpisów wraz ze zdjęciami. Stwórzmy miejsce pełne inspiracji!

Kliknij tutaj - dodaj wpis


Zobacz relację


Zobacz padlet

Zobacz padletZachęcamy by w związku z Dniem Strażaka wykonać kartkę w podziękowaniu za ich pracę. Kartki w rozmiarze maksymalnie A4 proszę przynosić do świetlicy, portierni bądź wstawiać pod postem na grupie świetlicowej. Z góry dziękujemy za zaangażowanie!


Konkurs z okazji Dnia Ziemi zakończony! 🌏
Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie z okazji Dnia Ziemi. Prace zachwycają, nagrodziliśmy wszystkich: 
Z kat. „0" - Laurę Marciniak oraz Tymoteusza Piekuta 
Z kat. I-III - Zofię Anszperger oraz Maksymiliana Piekuta
Z kat. IV-VIII - Jędrzeja Anszpergera
Gratulujemy!


Dzień Ziemi - oddziały przedszkolne

Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto - Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Dzieci z oddziałów przedszkolnych przez cały tydzień uczestniczyły w zajęciach na temat ekologii. Poznały podstawowe zasady dbania o naszą planetę, nauczyły się prawidłowo segregować śmieci oraz dowiedziały się co to jest recykling. Zwieńczeniem obchodów Dnia Ziemi było zasadzenie kolorowych kwiatów w ogrodzie szkolnym.

Zobacz zdjęcia


LISTY KANDYDATOW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH  I KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


Przed budynkiem naszej szkoły zostało zamontowane dlugo wyczekiwane przez społeczność szkolną metalowe serce. Nakrętki może tam wyrzucać każdy, choć najbardziej liczymy na uczniów naszej szkoły. Ideą akcji jest długofalowa pomoc potrzebującym dzieciom, gdyż dochód ze sprzedaży firmom recyklingowym zebranych nakrętek, przeznaczany bedzie na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Kosz przeznaczony jest na plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu – sercu zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki – trzeba je usunąć przed wrzuceniem.

 


Zarządzenie nr 23-2020-2021 - Nauczanie hybrydowe 1-3


Dzień Ziemi 2021

ChrońMYZiemię – co robimy dobrego dla naszej planety?

Opisz krótko działania ekologiczne w Twoim domu, wklej zdjęcie i podpisaną karteczkę umieść na padlecie. Jeden uczeń umieszcza tylko jeden wpis. Zapraszamy wszystkich uczniów. Akcja trwa do 26 kwietnia 2021r.


Spacer dla Ziemi – sprzątaj po sobie … i po innych

Wybierz się z rodziną na spacer np. do lasu, zbierzcie do worka napotkane śmieci (pamiętając o zasadach bezpieczeństwa), a zdjęcie z workiem i podpisaną karteczkę umieść na padlecie. Jeden uczeń umieszcza tylko jeden wpis. Zapraszamy wszystkich uczniów. Akcja trwa do 26kwietnia 2021r.

Izabela Rzeszutko, Violetta Urbańska


W piątek w świetlicy świętować będziemy Dzień Pandy. Zachęcamy, aby dzieci tego dnia były ubrane w kolorach czerni i bieli.
Do zobaczenia!Dzień liczby Pi 2021
Zapraszamy wszystkich Uczniów klas IV-VIII do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi. 
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was trzy konkursy indywidualne związane z tą fascynującą liczbą. Możecie wziąć udział w jednym, dwóch lub nawet wszystkich trzech konkursach. Na Wasze prace czekamy do 12 marca 2021 r. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych, prosimy zgłaszać się do swoich nauczycieli matematyki.Wojewódzki Konkurs Czytelniczo-Plastyczny "Moja ulubiona książka"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I - III do udziału w organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy Wojewódzkim Konkursie Czytelniczo - Plastycznym "Moja ulubiona książka". Prace, formularz zgłoszeniowy oraz zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 22 lutego 2021 roku, później zostaną one przekazane głównemu organizatorowi.
Konkurs został objęty honorowymi patronatami: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika.

Regulamin oraz niezbędne załączniki znajdują się w poniższym linku:
https://pbw.bydgoszcz.pl/moja-ulubiona-ksiazka/


Zarządzenie nr 12-2020-2021 - Organizacja pracy szkoły od 18.01

Zarządzenie nr 12-2020-2021 - Załącznik nr 1 - plan zajęć klas 1 - 3

Zarządzenie nr 12-2020-2021 - Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 12-2020-2021 - Załącznik nr 3 - Kursy autobusu

Zarządzenie nr 13-2020-2021 - Aneks planu nadzoru
Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Górsku!

We wrześniu z radością biegliśmy do szkoły, gdzie zabrzmiał pierwszy dzwonek wraz z marzeniami, że ten dźwięk będzie towarzyszył nam codziennie przez najbliższe 10 miesięcy. Życie szkolne ułożyło się inaczej i wzbogaceni o nowe wiosenne doświadczenia, etapami powróciliśmy do swoich domów, aby tam bezpiecznie móc uczyć się zdalnie. Tylko dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz ze swoimi wychowawcami, a także pracownicy niepedagogiczni cały czas z uśmiechem na twarzy pozostali w budynku szkoły.

Tuż przed zakończeniem 2020 roku chciałbym wszystkim Państwu i Wam Uczniowie podziękować przede wszystkim za cierpliwość i wspólne dbanie o bezpieczeństwo! Nie pozostaje nam nic innego, jak wierzyć, że 2021 rok zaowocuje u nas i w naszych rodzinach nieocenionym zdrowiem. Ponadto uczniom życzę, aby zdobywanie wiedzy zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie było fascynującą przygodą, a ta pomimo pandemicznej rzeczywistości umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów. Rodzicom życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia. Wszystkim pracownikom szkoły życzę, aby 2021 rok był rokiem spokojnej pracy, dającej satysfakcję zawodową, osobistą i uznanie otoczenia.

Wszystkim sympatykom naszej Szkoły w imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku życzę zdrowia, sukcesów i wzajemnej życzliwości na każdy dzień 2021 roku.

mgr Dawid Basak,
 Dyrektor Szkoły.


Gratulujemy naszym uczniom oraz Pani Małgorzacie Bętkowskiej👌
Sukcesu w  Konkursie plastycznym pt. "Zostań w domu z Muminkami" organizowanego przez
Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Toruniu.- zobacz więcej


  Uczniowskie kolędowanie 


Samorząd Uczniowski oraz Szkolna Rada Wolontariatu składa serdeczne podziękowania dla wszystkich Darczyńców za udział w akcji Magiczna Gwiazdka i przekazane Dary dla podopiecznych hospicjum Nadzieja - więcej


Podsumowanie konkursu SKO


Serdecznie gratulujemy Pani Annie Szulc osiągnięcia wieku emerytalnego i po 40 latach pracy przejścia na zasłużoną emeryturę!


Praca strażaka - prace plastyczne wykonane z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości


Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Na stronie ARIMR znajduje się informacja o możliwości wsparcia przy zakupie komputera dla dziecka z rodziny rolniczej, warunkach jego otrzymania, wymaganych dokumentach wraz z wnioskiem.

Link do strony ARIMR


 

Kampania społeczna.

IDĄ ŚWIĘTA. ODŁÓŻ TELEFON, WŁĄCZ RELACJE.


Pomoc dla Hospicjum dla Dzieci Nadzieja w Toruniu
Nasza szkoła już po raz kolejny przyłącza się do akcji charytatywnej, tym razem jest to wsparcie Hospicjum dla Dzieci Nadzieja w Toruniu. Zwracamy się do Was z prośbą o udział w tej akcji. Święta to czas, kiedy obdarowujemy się prezentami, pomyślmy o tych, którzy są chorzy, niepełnosprawni czy samotni. Niech każdy z nas zakupi jakąś drobną rzecz i przyniesie ją na zbiórkę, niech mały gest otworzy nasze serca dla tych, którzy tego potrzebują. Akcja trwa od 7.12 do 18.12.2020r. Zachęcamy dzieci do wykonania kartek z życzeniami. Poniżej lista rzeczy, które można przynosić na portiernię szkoły, oczywiście z karteczką od kogo.
Słodycze z długą datą przydatności (biszkopty, herbatniki, czekolady, wafelki, kinderki), artykuły spożywcze (herbata zwykła, owocowa, ziołowa, owoce w puszce, musy dla dzieci), kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci (płyny do kąpieli, szampony do włosów, balsamy do ciała, mydła w płynie, kremy ochronne, chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne w kartonikach, ręczniki jednorazowe, płyny do higieny jamy ustnej), środki czystości (hipoalergiczne proszki do prania i płukania, płyny do naczyń, szyb, powierzchni zmywalnych, WC, kapsułki do prania, tabletki do zmywarki).
 
Samorząd Uczniowski i Sekcja Wolontariatu wraz z opiekunami

Sukces naszych uczniów w Festiwalu Piosenki Europejskiej organizowanym przez Dom Kultury w Górsku

Zobacz wyniki na stronie Domu Kultury


Społeczność naszej szkoły również przyłącza się do akcji "Szkoła do hymnu!" - stacjonarnie w oddziałach przedszkolnych oraz zdalnie w klasach 1-8


Europejski Dzień Języków

W dniach 28.09-04.10 w naszej szkole odbywały się konkursy w związku z Europejskim Dniem Języków, który obchodzony był 26 września.
Organizacją konkursów zajęli się: Justyna Końca, Monika Glazik-Pozorska oraz Szymon Czarnecki. W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną, organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa do minimum. W związku z tym, organizatorzy wdrożyli elektroniczny system komunikacji i informacji oraz rozliczenia konkursu. Wszystkie informacje dostępne były na stronie internetowej szkoły.
W konkursach brali udział uczniowie z klas 4-8. Ich zadaniem było przygotowanie plakatów, które informować miały o wartości płynącej z uczenia się języków obcych. Kolejnym zadaniem było przygotowanie materiału audiowizualnego z piosenką w języku obcym na szkolny konkurs Eurowizji. W tej konkurencji dominował język angielski, choć klasa 7b odważyła się zaśpiewać piosenkę po czesku, czym zyskała w oczach jury. Uczniowie sprawdzili się również w emocjonującym quizie on-line z ogólnej wiedzy o językach, a całość dopełniło tzw. “Spelling bee”, czyli mini konkurs z literowania słów po angielsku. Klasy poradziły sobie świetnie z zadaniami, co sprawiło, że jury miało nie lada wyzwanie w wyborze zwycięskiej klasy. Po długich namysłach jury zadecydowało, że wygrała klasa 7a, z wynikiem 30 punktów. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Szymon Czarnecki


Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła pamięta”. Cieszę się, że tak wielu uczniów i nauczycieli w piękny sposób uczciło pamięć o naszych bohaterach.
W tegorocznej edycji akcji wzięło udział 6 222 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z całego kraju. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!
W załączeniu przekazujemy pamiątkowy dyplom za udział w akcji.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN


Serdecznie dziękujemy Fundacji Marwit Smak Zdrowia za przekazanie dla uczniów klas 0-3 breloczków i opaskek odblaskowych - DZIĘKUJEMY
Sukces uczniów w konkursie Maks MatematycznyZarządzenie nr 10/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku z dnia 23 października 2020r.

w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania dla uczniów klas 4-8

- otwórz dokument


„Zostań w domu z Muminkami”

„#zostań w domu” – ostatnio bardzo często słyszymy to hasło. Rozprzestrzeniający się na całym świecie koronawirus spowodował, że czasami musimy pozostać w domu na dłużej. Mamy dla Was propozycję jak ciekawie ten czas spędzić.

Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym konkursie plastycznym, tym razem pod hasłem: „Zostań w domu z Muminkami”.

Cykl opowieści o Muminkach Tove Jansson to jedne z najbardziej znanych opowieści dla dzieci. Uniwersalność tych książek gwarantuje czytelnikom niezapomniane chwile pełne mądrości, ciepła, magii i tajemniczości charakterystycznej dla literatury Krajów Nordyckich. Któż nie zna przygód tych sympatycznych istot zamieszkujących pewną dolinę w Finlandii Muminek, Paszczak, Włóczykij Mała Mi, a może Buka będą dla Was inspiracją do wykonania ilustracji do przeczytanej lektury.

Pokażcie w swoich pracach to, co was najbardziej urzekło w opowieściach o Muminkach.

Z najciekawszych prac stworzymy jedyny w swoim rodzaju kalendarz.


Szanowni Państwo!
W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku chciałbym z całego serca podziękować Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Górsku, która w dniu 30.09.2020r. jednogłośnie zatwierdziła pokrycie dwóch niezwykle ważnych wydatków, z którymi musi zmierzyć się nasza szkoła, tj. wyposażenie gabinetu psychologa oraz zakup nowego sprzętu sportowego na łączną kwotę ponad 7 tys. złotych. W obecnym czasie jest to zastrzyk gotówki, który jest niocenionym wsparciem dla uczniów szkoły.
Dziękuję tym samym ustępującej Radzie Rodziców, dziękujac za owocną współpracę Panu Markowi Kryszynie - przewodniczącemu wraz z Panią Justyną Juchcińską w roli zastępcy przewodniczącego, Panią Mariolą Radzką w roli skarbnika i Panią Katarzyną Ciechorską w roli sekretarza. Tym samym witam na pokładzie naszego statku nową Radę Rodziców w skladzie: Pani Monika Witomska - przewodnicząca, Pani Milena Bujałkowska - zastępca przewodniczącej, Pani Karolina Taper - skarbnik oraz Pani Monika Popławska - sekretarz.

Pozdrawiam serdecznie,
Dawid Basak


Podziękowanie

W minionym tygodniu ogłosiliśmy akcję charytatywną dla Mateusza Oźminy, wiemy, że wszyscy mamy wiele obowiązków, zrobiliśmy już dużo, żeby pomóc Mateuszowi i jego rodzinie. Tym niemniej, piątkowa cukiernia w szkolnej bibliotece okazała się niesamowicie udanym przedsięwzięciem.

Szanowni Państwo,

odzew ze strony Rodziców i uczniów przeszedł nasze oczekiwania. Było bardzo dużo pysznych, niejednokrotnie jeszcze ciepłych, ciast, ciasteczek, rogalików, babeczek, niektóre były nawet oddzielnie pakowane ze względów sanitarnych.

Bardzo to doceniamy.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę

Rady Rodziców,

która wspierała naszą akcję i ofiarowała czekolady do cukierni.

 Naszych uczennic,

 Klaudii Weredyckiej i Amelii Ciesielskiej,

które zainicjowały wydarzenie, pomogły w organizacji cukierni, a także pracowały, obsługując małych i większych łasuchów w piątek.

Dziękujemy naszej Dyrekcji

za poparcie pomysłu.

A przede wszystkim dziękujemy

wspaniałym uczestnikom całej akcji.

Zebraliśmy dla Mateusza 1220 zł!!!

Koło biblioteczne, op. p. Anna Górzyńska-Pazdyga,

Sekcja charytatywna, op. p. Izabela RzeszutkoSzanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele i Rodzice,
w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów wprowadza się od poniedziałku 21.09.br. nową zasadę odbioru dzieci ze świetlicy, po których przyjeżdżają/przychodzą Rodzice lub wyznaczeni w kartach zgłoszeniowych Opiekunowie.

Rodzice lub wyznaczeni Opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka z pomieszczenia nr 7 - Świetlica (wejście do budynku szkoły przy portierni w maseczce i po dezynfekcji dłoni).

Z poważaniem,
Dawid Basak.


Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział.Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek - otwórz plik

Więcej na stronie MEN


Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej

i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego