Aktualności

Zebrania rodziców - 20 marca 2019r. - szczegóły

Szanowni Państwo,

Drodzy rodzice, nauczyciele i uczniowie!

Od dnia 15 marca br. dwie bramy należące do Szkoły Podstawowej w Górsku umieszczone od strony ul. Szkolnej będą zamykane od godziny 8:00 i otwierane tylko na czas akcji ewakuacyjnej, wyjazdu służb ratowniczych lub autobusu szkolnego. Powyższa decyzja spowodowana jest ciągłą troską i dbaniem o bezpieczeństwo uczniów – Państwa dzieci, gdyż zaobserwowane zostało wiele przypadków narażenia zdrowia, a nawet życia ludzkiego.

Przypominam także, że niedozwolone jest pozostawianie samochodów na drogach ewakuacyjnych Szkoły oraz na chodnikach wewnętrznych prowadzących do budynku Szkoły.

Uprzejmie proszę także o niezawracanie w bramach - to powoduje kolejne ww. sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu nas wszystkich. Ponadto, proszę nie parkować na poboczu ul. Szkolnej (od bramy do DK 80) – to znacznie utrudnia, a często uniemożliwia i opóźnia wyjazd autobusu szkolnego.

Z poważaniem,

Dawid Basak,

Dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo, bezpieczeństwo uczniów – Państwa dzieci jest dla nas najważniejsze!


Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dniu 20. marca br. w godz. 17:30 - 19:00 obędą się zebrania/konsultacje z nauczycielami dla rodziców.
Przydział sal zostanie umieszczony na drzwiach wejściowych szkoły w dniu ww. zebrań.
Z poważaniem,
Dawid Basak

Szanowni Państwo,

po rozmowach z organem prowadzącym, uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku do dnia 29 marca 2019r. prowadzi rekrutację dla następujących kandydatów:

a) oddziały przedszkolne:

- grupa 3-4 latków,

- grupa 5-6 latków.

Czas pracy oddziałów przedszkolnych wynosić będzie 5 godzin dziennie.

b) klasa 1.

Ponadto informujemy, że świetlica szkolna jest dostępna dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Górsku (za wyjątkiem dzieci z oddziału przedszkolnego).

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły.Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - trwa do 29. 03

Uwaga!
Uległ zmianie termin realizacji zdjęć z firmą MAWI z dnia 01.03.2019r. na 18.03.2019r.

Zmiana numeru telefonu do opiekunki w autobusie szkolnym

Zarządzenie Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
W dniu 1 marca 2019r. (piątek) firma Mawi będzie wykonywała zdjęcia w szkole
List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców
Obiady w szkole
Rada Rodziców zaprasza na bal walentynkowo-karnawałowy
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Informuję, że na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej została umieszczona informacja nt. Stypendium Wójta Gminy Zławieś Wielka z tytułu szczególnych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych w roku 2018.
Powyższa informacja dostępna jest pod pod adresem: https://www.zlawies.pl/8791,aktualnosci?tresc=56399

Z poważaniem,
Dawid Basak


Uwaga!
W styczniu br. autobus szkolny ODWOZY uczniów będzie realizował zgodnie z trasą: C+A+B (Górsk - Czarne Błoto).
Ponadto, informuję, że DOWOZY uczniów pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Dawid Basak,
Dyrektor Szkoły.


Pilne - "Posiłek w szkole i w domu" - Nowy Program Rządowy

Organizacja klasowych spotkań świątecznych 21.12.br. (piątek)

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

W dniach 23 grudnia - 31 grudnia 2018r. w szkole trwać będzie zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego). W związku z powyższym oraz na podstawie wypowiedzi Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zimowa-przerwa-swiateczna, informuję, że szkoła nie organizuje zajęć dydaktyczno-wychowawczych ani zajęć wychowawczo-opiekuńczych w ww. dniach.

Z wyrazami szacunku,

Dawid Basak,

Dyrektor Szkoły.
Zmiana zasad płatności za obiady
Kartka świąteczna dla dzieci w szpitalu

Drugie miejsce na Mistrzostwach Europy Karate WUKF ucznia klasy 4


Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała grant od Fundacja ORLEN - DAR SERCA w wysokości 5000 zł, z pomocą którego sala gimnastyczna zostanie wyposażona w profesjonalną matę gimnastyczną, którą mieliśmy możliwość zobaczyć podczas wrześniowej imprezy z udziałem Mistrza Sportu - Pan Andrzeja Suprona. Delegacja Szkoły w składzie Dawid Basak oraz Maciej Siudowski weźmie udział w uroczystej Gali „I edycji Programu Grantowego - Moje miejsce na Ziemi", która odbędzie się̨ 28 listopada 2018 roku w Warszawie.


List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców


Uwaga!

W listopadzie br. autobus szkolny ODWOZY uczniów będzie realizował zgodnie z trasą: C+A+B (Górsk -> Czarne Błoto).
W grudniu br. trasa autobusu przy ODWOZACH będzie zgodna z trasą październikową (Czarne Błoto -> Górsk).
Ponadto, informuję, że DOWOZY uczniów pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Dawid Basak,
Dyrektor Szkoły.


W ostatnich dniach mieliśmy możliwość całkowitego sprawdzenia inwestycji wykonanej latem z budżetu szkoły, polegającej na modernizacji kotłowni szkoły. Prace polegały przede wszystkim na utworzeniu zbiornika na pellet, który jednorazowo może przyjąć do 20 ton materiału. Co ważne, jak widać na załączonej fotografii, ładunek do zbiornika odbywa się z samochodu, a cały proces nie zajął nawet godziny. Cieszymy się bardzo, bo lubimy ciepło, a poprzez takie działanie nie wychładzamy budynku szkoły.


Prace nad rozpoczęciem działalności Gabinetu Stomatologicznego w naszej szkole zmierzają ku końcowi. Bardzo ważnym jest wykonanie remontu pomieszczenia oraz fotel dentystyczny, przed którego widokiem zęby same zgrzytają. Czekamy na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Firmę Revital Medic z Torunia by móc poznać lekarza stomatologa i wyznaczyć pierwsze terminy spotkań z uczniami. Dziękujemy Panu Wójtowi Janowi Surdyce za wkład finansowy i rzeczowy przedsięwzięcia, gdyż remont, jak i zakup fotela został wykonany z budżetu gminy. 


Wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do wzięcia udziału w szkolnych konkursach literackich i językowych.

Nie ma ograniczenia liczby uczestników. Wszystkich czeka dobra zabawa, a dla zwycięzców przewidziane są nagrody😊


Szkolna Liga Matematyczna - konkurs dla uczniów klas IV-VIII oraz klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

Wszystkich uczniów klas IV i wyższych gorąco zachęcamy do sprawdzenia swoich matematycznych umiejętności w szkolnym konkursie. Co miesiąc będą się pojawiały nowe, ciekawe zadania do rozwiązania. Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną nagrodzeni. Szczegóły znajdują się w regulaminie. Informacje dotyczące konkursu można również uzyskać u nauczycieli matematyki. Zapraszamy i już teraz życzymy powodzenia


Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie,

z wielką przyjemnością chciałbym pogratulować i podziękować WSZYSTKIM RODZICOM i UCZNIOM, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania "Dnia zdrowego odżywienia i aktywności fizycznej" w naszej Szkole. Po raz kolejny pokazujecie Państwo nie tylko społeczności szkolnej, ale także gminnej, powiatowej i ogólnopolskiej jak bardzo jesteście aktywni. Nasi goście byli oczarowani przygotowaniem całej uroczystości, chwalili staropolską gościnność, jaką nasza szkoła zaprezentowała. Bez Państwa udziału, nie odnieślibyśmy tak wielkiego sukcesu!!!

Z pozdrowieniami,

Dawid Basak,

Dyrektor Szkoły.


Przez cały tydzień zbieraliśmy chusteczki... Do dnia dzisiejszego udało nam się zebrać 87 paczek chusteczek nawilżanych. W przyszłym tygodniu zostaną przekazane Hospicjum Nadzieja. Serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji uczniom ich rodzicom. Ponadto dziękujemy wolontariuszom, którymi opiekują się Panie: Małgorzata Nowatkowska oraz Magdalena Patalon-Nogaj.


W dniu 17.09.br. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku - Dawid Basak wraz z Małgorzatą Bętkowską i ks. Markiem Wiśniewskim z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku odwiedzili Klasztor Sióstr Karmelitanek w Gnieźnie (http://karmel.gniezno.pl/) celem rozmowy na temat planowanego w roku szkolnym 2018/2019 nadania sztandaru Szkole. Ustalono materiały, z jakich sztandar zostanie wykonany i wstępny projekt graficzny. Ponadto, co kluczowe w tej sytuacji - koszt wykonania usługi. Okazuje się, że sięga on kwoty 8.000 zł, a planowane jego wykonanie zapewnione zostało na początek kwietnia 2019r. - ZGODZILIŚMY SIĘ. Po dzisiejszym zebraniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Górsku wiemy, że otrzymamy część dofinansowania - DZIĘKUJEMY!!! Liczymy na kolejnych sponsorów, którzy dołożą swoją „cegiełkę” nie tylko w zakup sztandaru, ale także w pomoc organizacyjną uroczystości :-) Na pewno poprosimy o wsparcie Gospodarza Gminy Zławieś Wielka - Pana Jana Surdykę oraz Przyjaciela Szkoły - Prezesa Firmy MAT-BUD Materiały Budowlane - Pana Jacka Rutkowskiego.


Międzyszkolna Liga Szachowa


"Tropem Mistrza” i “Zapasy w każdej szkole” - artykuł w OTOTORUŃ


Otwarcie nowych sal w PSM I stopnia w Górsku - relacja OTOTORUŃ


Światło - Człowiek - Środowisko

Informujemy, że Dyrektor Szkoły - mgr Dawid Basak oraz nauczyciel przyrody i geografii - mgr Violetta Urbańska wzięli udział w XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, pod hasłem: „Światło - Człowiek – Środowisko” Powyższe wydarzenie miało miejsce w dniach 24-26.08.2018r., na terenie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu oraz na terenie malowniczo położonego Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k/Torunia. Podczas zorganizowanej konferencji nauczyciele poprowadzili seminarium pt.: „Ogród szkolny – Centrum Edukacji Ekologicznej społeczeństwa gminy Zławieś Wielka na bazie Szkoły Podstawowej w Górsku”. W trakcie seminarium prowadzący: przedstawili informacje nt. tworzonego od 2014r. ogrodu szkolnego na terenie Szkoły wraz z celami dydaktycznymi jego założenia; wskazali i zobrazowali etapy tworzenia inwestycji (od przygotowania terenu, nasadzeń do pielęgnacji i zajęć w ogrodzie); omówili ogródek meteorologiczny; etap budowy zegara słonecznego oraz wskazali pozyskane na ten cel dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przy współudziale Gmina Zławieś Wielka oraz społecznej pracy nauczycieli i młodzieży szkolnej.

Dodatkowo wraz z nauczycielem informatyki i geografii - mgr Tomaszem Urbańskim ww. nauczyciele byli współautorami plakatu edukacyjnego pt. „Uczeń w środowisku”, za który otrzymali ogólnopolskie wyróżnienie w konkursie „Człowiek w środowisku”.


Polska w liczbach - bogate źródło danych statystycznych o naszej gminie


Oficjalne logo Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, autorstwa Pani Małgorzaty Bętkowskiej​ - dziękujemy! ;-)

 

 

 

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player