KONKURS HISTORYCZNY „Z HISTORIĄ NA TY”

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII.

2. Konkurs jest indywidualny i będzie trwał od października do maja przez osiem kolejnych miesięcy.

3. Tematyka konkursu będzie obejmowała głównie historię Polski, ale też zagadnienia z historii powszechnej.

4. Do dziesiątego dnia każdego miesiąca zostanie ogłoszony zestaw pytań, który będzie dostępny na stronie szkoły w zakładce – konkurs historyczny – oraz na tablicy Samorządu Uczniowskiego przy sali 12. Odpowiedzi należy opracować samodzielnie.

5. Rozwiązania można będzie przynosić osobiście do nauczyciela historii Aleksandry Babiarz bądź przesyłać na podany adres e-mail do 25-go każdego miesiąca.

6. Za każdy poprawnie rozwiązany zestaw będzie można otrzymać 15 punktów.

7. Do 10-go czerwca będzie przeprowadzony test finałowy, do którego będzie mogło przystąpić 10 osób z największą liczbą punktów zgromadzonych w konkursie.  Liczba punktów z testu oraz punkty cząstkowe zostaną zsumowane, co pozwoli wyłonić zwycięzcę.

8. Za udział w konkursie uczeń otrzymuje punkty przewidziane w regulaminie szkolnym oraz ocenę cząstkową z aktywności.

9. Punkty będą sumowane na koniec każdego miesiąca i wpisywane do tabeli na tablicy przy sali 12.

10.Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.

ZACHĘCAM WSZYSTKICH DO ZABAWY Z HISTORIĄ!

Aleksandra Babiarz


Zadania na październik

1. Nad jaką rzeką powstał starożytny Rzym? (1p)

2. Wyjaśnij co oznacza wyrażenie  „ora et labora”? (2p)

3. Pod jakim zaborem znalazła się miejscowość, w której mieszkasz? W czasie, którego zaboru to się dokonało? (3p)

4. Wymień nowe rodzaje broni użyte w czasie I wojny światowej. (4p)

5. Sprawdź w źródłach dotyczących starożytnej Grecji, z czego słyną Termopile. Wyjaśnij czego są symbolem. (5p)