„Lektura – wcale nie taka zła!” (recenzja)

Zachęcam do napisania pracy literackiej na jeden z poniższych tematów:

1. Lektura – książka na niepogodę.

2. Moje fascynacje literackie – lektura, której nie zapomnę.

Śladami Wańkowicza. (reportaż)

1. Życie naszej szkoły okiem reportera.

2. Jak to na lekcji czasami bywa… Widziane z ostatniej ławki…

„Świat ludzkich spraw – oswajamy poezję”.

To konkurs dla młodych poetów. Należy zaprezentować własny zbiorek poetycki – min. 5 utworów (wiersze o dowolnej tematyce i w dowolnej formie poetyckiej; nie muszą stanowić cyklu poetyckiego).

Prace na kartce formatu A4, opisane imieniem i nazwiskiem autora, należy dostarczyć do 30 kwietnia 2023r. do organizatora konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone po dokonaniu oceny przez Zespół Polonistek, a nagrody wręczone na szkolnym apelu.

Najciekawsze prace, za zgodą autorów, pozostaną w zasobach pracowni polonistycznej.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!

K.Strzałkowska-Aranin