logo Laboratoria 600

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do ogólnopolskiego programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach tego programu pozyskano kwotę 102.900,00 zł.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od państwa na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupione wyposażenie umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji w zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  Dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą mogły być prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Efekty pracy z całym sprzętem zakupionym w ramach programu będzie można zobaczyć w na szkolnych stronach internetowych.

Program „Laboratoria Przyszłości” pozwoli uczniom szkół na dostęp do „Laboratoriów Przyszłości”, czyli nowoczesnego wyposażenia szkół pozwalającego każdemu realizować w pełni swój kreatywny potencjał, nie tylko na lekcjach techniki i nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale też w ramach innych zajęć i innych form rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych.

W 2021 roku wykorzystaliśmy 100% przeznaczonego dofinansowania m.in. na:

 • drukarkę 3D z filamentem i laptopem,
 • mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
 • stacje lutownicze,
 • aparat cyfrowy,
 • oświetlenie do realizacji nagrań,
 • gimbal,
 • statyw,
 • mikrofony kierunkowe,
 • mikroport z akcesoriami,
 • maszyny do szycia,
 • stoły warsztatowe

W ramach programu wyposażona została pracownia techniczna.

laboratoria 003 laboratoria 004

laboratoria 005 laboratoria 006

laboratoria 010

Więcej zdjęć z pracowni technicznej

Zdjęcia z pracowni informatycznej