Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej mają uczniowie mieszkający w obwodzie Szkoły

 

Druk wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Druk wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do 1 klasy

Druk wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do 1 klasy

Potwierdzenie woli przyjęcia (składane po ogłoszeniu wyników rekrutacji)


Druk wniosku o przyjęcie do szkoły


Wszelkie informacje dostępne także pod numerem telefonu 56 678 13 07 i w sekretariacie szkoły.


LISTY KANDYDATOW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH  I KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 

 

Do wakacji pozostało:
Dni
Godzin
Minut
Sekund