Zarządzenie nr 7/2023

Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 stycznia 2023. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych ...

ZARZĄDZENIE NR 9/2022/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku z dnia 2 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych są dostępne w szkole.

Prosimy rodziców o potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (dokument poniżej)

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej mają uczniowie mieszkający w obwodzie Szkoły

Druki wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (aktywne od 1 marca 2023)

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do 1 klasy SP dla osób mieszkających w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do 1 klasy SP dla osób mieszkających poza obodem szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia


Druk wniosku o przyjęcie do szkoły


Wszelkie informacje dostępne także pod numerem telefonu 56 678 13 07 i w sekretariacie szkoły.