Konkurs geograficzny

Regulamin konkursu

 

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V – VIII.

2.  Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy i umiejętności z zakresu geografii.

3.  Co miesiąc zostanie ogłoszony zestaw zadań (prezentowany na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce przy sali 13), na które należy udzielić samodzielnie pisemnych odpowiedzi. Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, jednak odpowiedzi muszą być indywidualnie opracowane przez uczestnika konkursu. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie uczestnika z konkursu.

4.  Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u nauczycielki geografii.

5.  Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu zadań będzie można uzyskać 15 punktów.

6.  Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.

7.  W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie rozwiążą test sprawdzający, zdobyte podczas konkursu wiadomości.

8.  Uczestnik może uzyskać ocenę końcoworoczną z geografii o stopień wyższą, jeżeli uzyskał:

Ucz. kl. V

90 pkt. w całym konkursie i 60% poprawnych odpowiedzi w teście

Ucz. kl. VI

100 pkt. w całym konkursie i 70% poprawnych odpowiedzi w teście

Ucz. kl. VII i VIII

110 pkt. w całym konkursie i 80% poprawnych odpowiedzi w teście

 

9.  Dla najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!
                                                                                Violetta Urbańska


PYTANIA NA MIESIĄC STYCZEŃ

Termin składania odpowiedzi: 24 stycznia 2020r.

1. Czy rok 2020 jest przestępny? Kiedy będzie następny rok przestępny? (1 pkt.)
2. Co to jest „dach świata”? Gdzie leży?  (2 pkt.)
3. Co to jest nunatak i gdzie można go zobaczyć? (3 pkt.)
4. Czy na fladze jest kontur kraju? Jeśli tak, podaj nazwę i położenie takiego państwa. (4 pkt.)
5. Gdzie poczęstują nas: herbatą z solą i tłuszczem, knedlami, knedlikami, kołdunami, kebabem, gyrosem, gulaszem, tortem Sachera (podaj region, z którego pochodzą)? Podaj dwie polskie potrawy, którymi można poczęstować podróżnika. (5 pkt.)


 

 

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player