Regulamin konkursu

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V – VIII.

2.  Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy i umiejętności z zakresu geografii.

3.  Co miesiąc zostanie ogłoszony zestaw zadań (prezentowany na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce przy sali 13), na które należy udzielić samodzielnie pisemnych odpowiedzi. Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, jednak odpowiedzi muszą być indywidualnie opracowane przez uczestnika konkursu. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie uczestnika z konkursu.

4.  Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u nauczycielki geografii.

5.  Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu zadań będzie można uzyskać 15 punktów.

6.  Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.

7.  W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie rozwiążą test sprawdzający, zdobyte podczas konkursu wiadomości.

8.  Uczestnik może uzyskać ocenę końcoworoczną z geografii o stopień wyższą, jeżeli uzyskał:

Ucz. kl. V

90 pkt. w całym konkursie i 60% poprawnych odpowiedzi w teście

Ucz. kl. VI

100 pkt. w całym konkursie i 70% poprawnych odpowiedzi w teście

Ucz. kl. VII i VIII

110 pkt. w całym konkursie i 80% poprawnych odpowiedzi w teście

 

9.  Dla najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!

Violetta Urbańska


Pytania na maj

1. Czym zachwyca Barcelona? (2 pkt.)

2. Podaj nazwy 10 najmniejszych państw świata. (3 pkt.)

3. Co to jest akwakultura? Co hoduje się w ten sposób? (3 pkt.)

4. Czym jest polje? Opisz krótko jak powstaje. (4 pkt.)

5. Podaj nazwy trzech opisanych prądów morskich. Jaki to prąd, który:

a. przepływa wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej,

b. płynie od rejonów zwrotnikowych Ameryki Północnej do zachodnich wybrzeży Europy,

c. płynie od Azji ku Ameryce Północnej, gdzie rozdziela się na Prąd Alaski i Prąd Kalifornijski. (3 pkt.)

 

 

 

Odpowiedzi proszę dostarczyć do nauczyciela.

Termin dostarczenia odpowiedzi: 23 maja 2022r.