Konkurs geograficzny

Regulamin konkursu

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V – VIII.

2.  Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy i umiejętności z zakresu geografii.

3.  Co miesiąc zostanie ogłoszony zestaw zadań (prezentowany na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce przy sali 13), na które należy udzielić samodzielnie pisemnych odpowiedzi. Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, jednak odpowiedzi muszą być indywidualnie opracowane przez uczestnika konkursu. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie uczestnika z konkursu.

4.  Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u nauczycielki geografii.

5.  Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu zadań będzie można uzyskać 15 punktów.

6.  Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.

7.  W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie rozwiążą test sprawdzający, zdobyte podczas konkursu wiadomości.

8.  Uczestnik może uzyskać ocenę końcoworoczną z geografii o stopień wyższą, jeżeli uzyskał:

Ucz. kl. V

90 pkt. w całym konkursie i 60% poprawnych odpowiedzi w teście

Ucz. kl. VI

100 pkt. w całym konkursie i 70% poprawnych odpowiedzi w teście

Ucz. kl. VII i VIII

110 pkt. w całym konkursie i 80% poprawnych odpowiedzi w teście

 

9.  Dla najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!

Violetta Urbańska


Pytania na luty

1. York – Nowy York, Zelandia – Nowa Zelandia, Hebrydy – Nowe Hebrydy, czym są i gdzie się znajdują? (3 pkt.)
2. Dlaczego o Tuaregach mówi się „błękitni ludzie”?. (3 pkt.)
3. Czym zachwyca Rio de Janeiro? (3 pkt.)
4. Dlaczego warto być na Sycylii? Podaj trzy powody. (3 pkt.)
5. Czym jest frutti di mare na talerzu? (3 pkt.)

 

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres e-mail nauczyciela.

Termin dostarczenia odpowiedzi: 1 marca 2021r.

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player