Konkurs Kangur Matematyczny 2023


16 marca 2023 roku odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR MATEMATYCZNY dla klas II - VIII
Aby wziąć udział w konkursie należy:
- Wypełnić zgłoszenie dostępne u nauczyciela matematyki lub pobrać ze strony www.kangur-mat.pl
- Wypełnione zgłoszenie wraz z opłatą konkursową w kwocie 14 zł przekazać nauczycielowi matematyki (do czwartku 26 stycznia 2023r.)
Każdy uczestnik otrzyma układankę przestrzenną.
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.kangur-mat.pl www.kangur.org.pl


Szkolni koordynatorzy konkursu
Barbara Łukasik, Maria Woźniak

Przypominamy uczniom, że
1. Konkurs Kangur Matematyczny odbywa się w następujących kategoriach:
szkoły podstawowe
- klasa II „Żaczek”
- klasy III, IV „Maluch”
- klasy V,VI „Beniamin”
- klasa VII i VIII "Kadet"

2. Każdy z testów Kangura Matematycznego zawiera 30 pytań („Żaczek” – 21, „Maluch” – 24, pozostałe kategorie po 30 zadań). Do każdego z nich podanych jest pięć odpowiedzi, w tym dokładnie jedna poprawna.
3. Zadania mają różną skalę trudności. Za poprawną odpowiedź na pytania 1-10 otrzymuje się 3 punkty, na pytania 11 - 20 – 4 punkty, na pytania 21 – 30 – 5 punktów.
4. Brak odpowiedzi to 0 punktów.
5. Jeśli uczeń wybierze fałszywą odpowiedź, to otrzymuje punkty ujemne. Zła odpowiedź powoduje odjęcie 25% punktów przewidzianych dla danego zadania.
6. Po prawidłowym zakodowaniu danych i udzieleniu uczniom potrzebnych informacji należy rozdać testy. Od tego momentu rozpoczyna się trwająca 75 minut część testowa.
7. Kartę odpowiedzi należy wypełniać czarnym długopisem.
8. Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów.
9. Można wykonywać obliczenia w brudnopisie oraz używać przyborów geometrycznych.
10. Nie wolno korzystać z kalkulatorów i technicznych środków łączności.
11. Zabrania się używania korektora na kartach odpowiedzi.
12. Komisja ma prawo, w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę, zdyskwalifikować uczestników,


Więcej o konkursie:
www.kangur-mat.pl
www.kangur.org.pl