Konkurs "Kangur Matematyczny"

Konkurs Kangur Matematyczny 2019

Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Kangur Matematyczny.
 

W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas od 2 do 8 SP oraz z 3 gimnazjalnych.
Opłata konkursowa wynosi 9 zł od jednego uczestnika. Wpłaty proszę dokonać do 11 stycznia 2019r. do nauczyciela matematyki.
Ponadto każdy uczestnik musi dostarczyć podpisane przez rodzica "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów". Druk oświadczenia można odebrać od nauczyciela matematyki lub wydrukować ze strony www.kangur-mat.pl - pobierz druk
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.kangur-mat.pl - pobierz regulamin

 

Konkurs odbędzie się 21 marca 2019r.
 

Przypominam uczniom, że
1.Konkurs Kangur Matematyczny odbywa się w następujących kategoriach:
szkoły podstawowe
- klasa II „Żaczek”
- klasy III, IV „Maluch”
- klasy V,VI „Beniamin”
- klasa VII i VIII "Kadet"
gimnazja
- klasa III „Junior”

2.Każdy z testów Kangura Matematycznego zawiera 30 pytań („Żaczek” – 21, „Maluch” – 24, pozostałe kategorie po 30 zadań). Do każdego z nich podanych jest pięć odpowiedzi, w tym dokładnie jedna poprawna.
3.Zadania mają różną skalę trudności. Za poprawną odpowiedź na pytania 1-10 otrzymuje się 3 punkty, na pytania 11 - 20 – 4 punkty, na pytania 21 – 30 – 5 punktów.
4.Brak odpowiedzi to 0 punktów.
5.Jeśli uczeń wybierze fałszywą odpowiedź, to otrzymuje punkty ujemne. Zła odpowiedź powoduje odjęcie 25% punktów przewidzianych dla danego zadania.
6.Po prawidłowym zakodowaniu danych i udzieleniu uczniom potrzebnych informacji należy rozdać testy. Od tego momentu rozpoczyna się trwająca 75 minut część testowa.
7.Kartę odpowiedzi należy wypełniać czarnym długopisem.
8.Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów.
9.Można wykonywać obliczenia w brudnopisie oraz używać przyborów geometrycznych.
10.Nie wolno korzystać z kalkulatorów i technicznych środków łączności.
11.Zabrania się używania korektora na kartach odpowiedzi.
12.Komisja ma prawo, w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę, zdyskwalifikować uczestników,


Wszystkim uczniom życzę powodzenia
Maria Woźniak


Więcej o konkursie:
www.kangur-mat.pl
www.kangur.org.pl

 

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player