Konkurs "Kangur Matematyczny"

Konkurs Kangur Matematyczny 2020

Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Kangur Matematyczny.

W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas od 2 do 8 SP.
Opłata konkursowa wynosi 10 zł od jednego uczestnika. Wpłaty proszę dokonać do 20 stycznia 2020r. do nauczyciela matematyki.
Ponadto każdy uczestnik musi dostarczyć podpisane przez rodzica "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów". Druk oświadczenia można odebrać od nauczyciela matematyki lub wydrukować ze strony www.kangur-mat.pl - wzór oświadczenia dostępny jest w dziale Rodo » Zgody.
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.kangur-mat.pl.

Konkurs odbędzie się 19 marca 2020r. (czwartek)

Przypominam uczniom, że
1.Konkurs Kangur Matematyczny odbywa się w następujących kategoriach:
szkoły podstawowe
- klasa II „Żaczek”
- klasy III, IV „Maluch”
- klasy V,VI „Beniamin”
- klasa VII i VIII "Kadet"

2.Każdy z testów Kangura Matematycznego zawiera 30 pytań („Żaczek” – 21, „Maluch” – 24, pozostałe kategorie po 30 zadań). Do każdego z nich podanych jest pięć odpowiedzi, w tym dokładnie jedna poprawna.
3.Zadania mają różną skalę trudności. Za poprawną odpowiedź na pytania 1-10 otrzymuje się 3 punkty, na pytania 11 - 20 – 4 punkty, na pytania 21 – 30 – 5 punktów.
4.Brak odpowiedzi to 0 punktów.
5.Jeśli uczeń wybierze fałszywą odpowiedź, to otrzymuje punkty ujemne. Zła odpowiedź powoduje odjęcie 25% punktów przewidzianych dla danego zadania.
6.Po prawidłowym zakodowaniu danych i udzieleniu uczniom potrzebnych informacji należy rozdać testy. Od tego momentu rozpoczyna się trwająca 75 minut część testowa.
7.Kartę odpowiedzi należy wypełniać czarnym długopisem.
8.Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów.
9.Można wykonywać obliczenia w brudnopisie oraz używać przyborów geometrycznych.
10.Nie wolno korzystać z kalkulatorów i technicznych środków łączności.
11.Zabrania się używania korektora na kartach odpowiedzi.
12.Komisja ma prawo, w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę, zdyskwalifikować uczestników,


Wszystkim uczniom życzę powodzenia
Szkolny koordynator konkursu

Maria Woźniak


Więcej o konkursie:
www.kangur-mat.pl
www.kangur.org.pl

 

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player