Konkurs "Kangur Matematyczny"

Konkurs Kangur Matematyczny  2018 - informacje szczegółowe

Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2018” odbędzie się dnia 15.03.2018 o godzinie 9.00 - dla uczniów z klas 3-7SP i GIM
Ważne!
Zgłoszeni uczniowie klasy 2ab SP napiszą konkurs od godz. 7.50 (ze względu na wyjazd na basen)


Przypominam uczniom, że
1.Konkurs Kangur Matematyczny odbywa się w następujących kategoriach:
szkoły podstawowe
- klasa II „Żaczek”
- klasy III, IV „Maluch”
- klasy V,VI „Beniamin”
- klasa VII "Kadet"
gimnazja
- klasa II „Kadet”
- klasa III „Junior”

2.Każdy z testów Kangura Matematycznego zawiera 30 pytań („Żaczek” – 21, „Maluch” – 24, pozostałe kategorie po 30 zadań). Do każdego z nich podanych jest pięć odpowiedzi, w tym dokładnie jedna poprawna.
3.Zadania mają różną skalę trudności. Za poprawną odpowiedź na pytania 1-10 otrzymuje się 3 punkty, na pytania 11 - 20 – 4 punkty, na pytania 21 – 30 – 5 punktów.
4.Brak odpowiedzi to 0 punktów.
5.Jeśli uczeń wybierze fałszywą odpowiedź, to otrzymuje punkty ujemne. Zła odpowiedź powoduje odjęcie 25% punktów przewidzianych dla danego zadania.
6.Po prawidłowym zakodowaniu danych i udzieleniu uczniom potrzebnych informacji należy rozdać testy. Od tego momentu rozpoczyna się trwająca 75 minut część testowa.
7.Kartę odpowiedzi należy wypełniać czarnym długopisem.
8.Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów.
9.Można wykonywać obliczenia w brudnopisie oraz używać przyborów geometrycznych.
10.Nie wolno korzystać z kalkulatorów i technicznych środków łączności.
11.Zabrania się używania korektora na kartach odpowiedzi.
12.Komisja ma prawo, w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę, zdyskwalifikować uczestników,

Konkurs odbędzie się w sali 18, 19 i 1.


Wszystkim uczniom życzę powodzenia
Maria Woźniak


Konkurs Kangur Matematyczny  2018 - informacje

- Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny  odbędzie się 15 marca 2018r o godz. 9.00.
- Opłata konkursowa w obecnej edycji wynosi 9 zł – proszę wpłacać do nauczyciela matematyki do dnia 22.01.2018r.
- Każdy uczestnik musi dostarczyć podpisane przez rodzica "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów". Regulamin konkursu dostępny na stronie www.kangur-mat.pl. Druk oświadczenia można odebrać od nauczyciela matematyki lub wydrukować ze strony www.kangur-mat.pl

 

Zachęcam do udziału
Maria Woźniak

Więcej o konkursie:
www.kangur-mat.pl
www.kangur.org.pl

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player