Opis projektu uczniowskiego:

Praca nad projektem rozpoczęła się w naszej szkole z chwilą wyboru tematu. Dla uczniów było to oczywiste, że chcemy napisać książkę o Ukrainie, bo w naszej klasie mamy uczennicę z tego kraju. Na początku każdy z uczniów miał „swoją wizję” książki. Musieliśmy uzyskać kompromis. Postanowiliśmy zrobić „burze mózgów”. Każdy uczeń podawał propozycje – co ma być zawarte w książce. Następnie na podstawie pomysłów uczniów rozdzieliliśmy tematy. Każde dziecko otrzymało do opracowania konkretne zagadnienie. Ustaliliśmy również pierwszy termin dzielenia się spostrzeżeniami, prezentowania poszukiwań. W międzyczasie uczniowie podczas zajęć oglądali przygotowane tematyczne prestacje o Ukrainie. O pomoc   w realizacji projektu zwróciliśmy się do rodziców naszej uczennicy (wyrazili oni chęć zaangażowania się). Podczas lekcji, dzięki aplikacji Cisco Webex mama Karoliny uczestniczyła w zajęciach realizowanych w szkole. Po wcześniejszych uzgodnieniach przygotowała ona dla uczniów bajkę ukraińską, z którą zapoznała uczniów. Następnie cierpliwie udzielała odpowiedzi na pytania dzieci. Bardzo dużo pytań związanych było  z tematami poruszanymi w naszej książce, dzięki czemu uczniowie mogli rozwiewać napotykane wątpliwości i trudności. Uczniowie pytali między innymi o życie na Ukrainie, dostępne towary, popularną muzykę. Kolejnym etapem było opracowywanie już konkretnie swojej strony książki – należało wybrać najważniejsze informacje, zadecydować o wyglądzie strony. Kolejnym krokiem było zaprezentowanie swojej strony podczas zajęć online i  przesłanie zdjęcia wykonanej strony. Następnie starsi koledzy z klasy 7c opracowywali książkę pod kątem graficznym na podstawie zdjęć przesłanych w określonym terminie. Uczniowie spotykali się online i wspólnie pracowali nad książką w programie graficznym. Uczniowie podeszli do prac nad projektem z dużym zaangażowaniem i zadania wykonywali z przyjemnością. Udział w projekcie był dla nich ciekawym doświadczeniem.

Wszystko zostało zaprezentowane na seminarium, w którym uczestniczyli również uczniowie z innych szkół realizujących projekt. Prace naszych uczniów i wystąpienie naszej reprezentacji bardzo się podobały.

W ramach projektu odbyły się zajęcia wg scenariuszy zaproponowanych przez EMIC:

- „Czy można dobrze bawić się bez znajomości języka.” (klasa 3a)

- „O słowach, które ranią i o słowach, które leczą.” (klasa 3a)

- „ Czy imiona migrują tak jak ludzie?” (klasa 7c)

- „Litwo ojczyzno moja!” – czyli o paszporcie Adama Mickiewicza. (klasa 7c)

Koordynatorki

Małgorzata Czułkowska

Aleksandra Staszewska

Materiały wypracowane podczas projektu:

Otwórz pracę 1

Otwórz pracę 2