ekopracownia logo

EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły

Ekopracownia dedykowana OZE w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

Projekt finansowany przez: 

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
  • Gminę Zławieś Wielka.

 

Wnioskowana kwota dofinansowania

74 690,00

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia

82 991,65

Całkowity koszt przedsięwzięcia

82 991,65

Udział procentowy kwoty dofinansowania (w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) (w %)

90%

 

Misja projektu

Pracownia „Ekozakątek”, która powstała w naszej szkole jest rozszerzeniem oddziaływań ekologicznych, uzupełnia pracownię biologiczno-geograficzną oraz chemiczno-fizyczną. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wzbogaciliśmy znacznie naszą szkołę w pomoce dydaktyczne, a nauczanie z wykorzystaniem metod praktycznych jest bardziej efektywne. 

W nauczaniu ogromną rolę stanowi atrakcyjność zajęć oparta na praktycznych działaniach uczniów. Utworzenie ekopracowni i wyposażenie jej w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwoli to osiągnąć. Tematyka OZE, poruszana w szkole podczas realizacji podstawy programowej, ale także w mediach, jako konieczność energetyczna świata, jak najbardziej wpisuje się w realizowane przedsięwzięcie. Młodzi ludzie – uczniowie będąc przyszłymi decydentami powinni rozumieć zalety odnawialnych źródeł energii. Na podstawie krótkiego badania ankietowego naszych uczniów (kl. IV – VII) dowiedzieliśmy się, że znają oni OZE, są świadomi ich pozytywnego wpływu na środowisko, jednak brakuje im wiedzy szczegółowej o działaniu np. turbiny wiatrowej czy paliwach wodorowych. Część ankietowanych zadeklarowała, że chciałaby uczestniczyć w zajęciach poświęconych OZE. Celowe jest także poszerzanie wiedzy o OZE u osób dorosłych, dlatego do zadania włączamy rodziny naszych uczniów i seniorów. Kolejny etapem zapewne będzie większe zainteresowanie OZE w społeczności lokalnej i możliwie, że nowe inwestycje w pozyskiwanie czystej energii w gospodarstwach domowych. 

Zobrazowanie zjawisk fizycznych, dokonywane pomiary, przeprowadzone eksperymenty pozwolą naszym uczniom lepiej zrozumieć prawa i procesy zachodzące w otaczającej przyrodzie. Na takiej podstawie będziemy dalej budować wiedzę i świadomość ekologiczną, wprowadzając treści dotyczące odnawialnych źródeł energii do programu nauczania. W pomieszczeniu przyległym do pracowni biologiczno-geograficznej zorganizowaliśmy miejsce, w którym wszyscy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych dotyczących OZE. Przygotowaliśmy stanowiska doświadczalne dla dziesięciu osób. Podczas pokazu (doświadczenia, filmu, itp.) sala pomieści dwudziestu uczniów.

Głównymi odbiorcami przedsięwzięcia są uczniowie Szkoły Podstawowej w Górsku. Są to dzieci mieszkające na terenie miejscowości Górsk, Stary Toruń, Przysiek, Rozgarty, Czarne Błoto, Cegielnik, Pędzewo, Zarośle Cienkie. Zaprosimy także rodziny naszych uczniów i innych mieszkańców gminy Zławieś Wielka. 

Realizacja projektu

W pomieszczeniu wykorzystywanym do tej pory jako zaplecze klasopracowni i salkę zajęć indywidualnych przygotowaliśmy Ekozakątek. Pojawiły się nowe meble. Zainstalowany na ścianie monitor z komputerem pozwala prezentować materiały i filmy, notować na tablicy, działać praktycznie, prezentować wyniki pomiarów i badań. Zakupione różnorodne pomoce dydaktyczne, w większości zestawy doświadczalne, pozwolą uczniom zdobywać wiedzę o OZE, obserwować podczas pokazów oraz samodzielnie przeprowadzać doświadczenia z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania i wykorzystania energii słonecznej, wodnej, wiatrowej, z ogniwa paliwowego, termoogniwa, ze słonej wody. Eksperymenty z pojazdami napędzanymi energią słoneczną czy z napędem wodorowym, tworzenie i programowanie modelu inteligentnego domu przyszłości i robotów podążające za światłem słonecznym przekonają uczniów o użyteczności OZE. Instalując małą elektrownię wiatrowo-słoneczną chcemy pokazać odbiorcom praktyczny aspekt OZE. Uczestnicy zajęć będą mogli korzystać z prądu elektrycznego produkowanego, magazynowanego i odpowiednio przetwarzanego. Zakup plansz i gier dydaktycznych ma na celu uatrakcyjnienie zajęć i utrwalanie zdobytych wiadomości. 

 

Zobacz zdjęcia


Zajęcia w Ekopracowni

W naszej ekopracowni odbyła się pierwsza tura trzygodzinnych zajęć „Mam tę MOC – warsztaty ekologiczne dotyczące OZE”. Uczniowie klas piątych obserwowali przemiany energii, tworzyli układy zasilane energią wody, wiatru, światła, analizowali wydajność wykorzystywanych źródeł energii. Kolejną grupę zainteresowanych uczniów zaprosimy do Ekozakątka w styczniu.

Zobacz zdjęcia z zajęć

W Ekozakątku odbywały się zajęcia dla różnych grup wiekowych naszych uczniów. Gościliśmy również seniorów z Domu Kultury w Górsku, którzy uczestniczyli w konferencji ekologicznej  "OZE - nieunikniona przyszłość, odkrywamy tajniki". Ekopracownia była również otwarta dla naszych gości podczas X Majówki Szkolnej.

Zobacz zdjęcia z zajęć

Zobacz zdjęcia z zajęć

Zobacz zdjęcia z konferencji

Zobacz zdjęcia z Majówki Szkolnej

Podsumowanie film


tablica trwała