Ważne informacje

Zasady przyznawania wsparcia


Szanowni Rodzice!

Informuję, że zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego dzień 1 czerwca 2018r. jest  dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła organizuje opiekę świetlicową dla dzieci. Zainteresowanych rodziców proszę o przekazanie pisemnej deklaracji do świetlicy lub sekretariatu szkoły do poniedziałku 28 maja do godz. 15.00. Wzór deklaracji do pobrania poniżej.

W tym dniu:

- nie będzie kursów autobusu szkolnego,

- nie będzie obiadów.

                                                                                             

Z poważaniem,

Maria Woźniak

Pobierz deklarację


Szanowni Rodzice,

Deklarację zakupu obiadów dla swojego dziecka na miesiąc czerwiec proszę złożyć najpóźniej do godziny 14.00 dnia 30.05.2018r.

 W miesiącu czerwcu nie będzie obiadów w następujące dni: 1.06. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych oraz 22.06. – zakończenie roku szkolnego.

Ponadto uprzejmie proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Z poważaniem

Maria Woźniak

Pobierz deklarację


Zebrania klasowe i konsultacje z rodzicami 17 maja 2018r. (czwartek) w godz. 17.00 – 18.00

Nauczyciele bez wychowawstwa będą dostępni dla Państwa w pokoju nauczycielskim w godz.17.00 – 18.00

Klasa

Wychowawca

Sala

0a

Barbara Poprawska

2

1a

Marzenna Sobocińska-Lubińska

8

1b

Beata Ślązkiewicz

3

2a

Anna Zaradzka

Zebranie odbędzie się 22 maja

2b

Beata Szczepańska-Cugier

4

3a

Małgorzata Czułkowska

Zebranie odbędzie się 23 maja

3b

Małgorzata Czułkowska

Zebranie odbędzie się 23 maja

3c

Edyta Dziarkowska

Zebranie odbędzie się 23 maja

4a

Małgorzata Nowatkowska

17

4b

Kamilla Strzałkowska-Aranin

16

4c

Aleksandra Staszewska

11

5a

Maria Laskowicz

1

5b

Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

T

6a

Aleksandra Babiarz

22

6b

Maciej Siudowski

14

7a

Janusz Heyka

10

7b

Violetta Urbańska

15

GIMNAZJUM
2A

Justyna Końca

n-l nieobecny – odwołane*

2B

Anna Tołodziecka

n-l nieobecny – odwołane*

3A

Anna Napierska

9B

3B

Monika Glazik-Pozorska

12

3C

Katarzyna Wiertlewska

18

*Termin zostanie podany po uzgodnieniu z nauczycielem


Komunikat przesłany przez Centrum Ekonomii Społecznej SERVITUS

"W związku z trudnościami w terminowym regulowaniu przez rodziców zapłaty za obiady, zmieniamy termin zapłaty za obiady - do ostatniego dnia roboczego miesiąca za bieżący miesiąc

na konto:

Centrum Ekonomii Społecznej SERVITUS

ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń

69 1020 5011 0000 9002 0216 0992,

tytułem: „Obiad – liczba posiłków, termin, imię i nazwisko dziecka, szkoła - miejscowość”.

Cena za 1 posiłek obiadowy (2 dania) wynosi 6,00 zł brutto."


Szanowni Rodzice!

Informuję, że w okresie wiosennej przerwy świątecznej szkoła organizuje opiekę świetlicową dla dzieci rodziców pracujących na podstawie złożonych deklaracji w następujące dni:

29 marca 2018r.  w godz. od 6.30 do 17.00.

30 marca 2018r.  w godz. od 6.30 do 13.00.            

3 kwietnia 2018r. w godz. od 6.30 do 17.00.

W tych dniach:

- nie będzie kursów autobusu szkolnego,

- nie będzie obiadów.

Zainteresowanych rodziców proszę o przekazanie pisemnej deklaracji do świetlicy lub do sekretariatu szkoły do poniedziałku 26 marca do godz. 15.00.

Maria Woźniak

Pobierz deklarację

 


Zebrania klasowe i konsultacje z rodzicami 21 marca 2018r. (środa) w godz. 16.00 – 18.00

Nauczyciele bez wychowawstwa będą dostępni dla Państwa w pokoju nauczycielskim w godz.16.00 – 18.00

 

Klasa

Wychowawca

Sala, godz.

0a

Barbara Poprawska

2, godz. 17.00

1a

Marzenna Sobocińska-Lubińska

3, godz. 17.00

1b

Beata Ślązkiewicz

8, godz. 17.00

2a

Anna Zaradzka

12, godz. 17.00

2b

Beata Szczepańska-Cugier

4, godz. 17.00

3a

Małgorzata Czułkowska

1, godz. 17.00

3b

Małgorzata Czułkowska

1, godz. 16.00

3c

Edyta Dziarkowska

6, godz.  17.00

4a

Małgorzata Nowatkowska

17, godz.  16.30

4b

Kamilla Strzałkowska-Aranin

16, godz. 17.00

4c

Aleksandra Staszewska

11, godz. 17.00

5a

Maria Laskowicz

Termin do ustalenia

5b

Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

T, godz. 16.00

6a

Aleksandra Babiarz

22, godz. 16.00

6b

Maciej Siudowski

14, godz. 16.30

7a

Janusz Heyka

9, godz. 16.30

7b

Violetta Urbańska

15, godz. 16.30

GIMNAZJUM

2A

Justyna Końca

19, godz. 16.00

2B

Anna Tołodziecka

9B, godz. 17.00

3A

Anna Napierska

10, godz. 16.30

3B

Monika Glazik-Pozorska

18, godz. 16.00

3C

Katarzyna Wiertlewska

13, godz. 17.00

 

 Działania  realizowane w okresie ferii dla uczniów:

11.02. - 13.02.- biwak harcerski, 1 Szczep Harcerski "Błękitna Jedynka" w Górsku.

12.02.- zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla klas 3 oddziałów gimnazjalnych, K. Strzałkowska-Aranin.

12.02.- Klub Karate Shotokan Kiritsu Górsk, godz. 9:00-11:00, I. Licznerski.

12.02.- zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas 3 oddziałów gimnazjalnych, godz. 9:00-12:00, D. Basak, M. Bętkowska, M. Woźniak.

13.02.- Klub Karate Shotokan Kiritsu Górsk, godz. 9:00-11:00, I. Licznerski.

13.02.- zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas 3 oddziałów gimnazjalnych, godz. 9:00-12:00, D. Basak, M. Bętkowska, M. Woźniak.

14.02.- Klub Karate Shotokan Kiritsu Górsk, godz. 9:00-11:00, I. Licznerski.

14.02.- zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas 7, godz. 9:00 - 12:00, M. Woźniak.

20.02.- wyjazd integracyjny na Jump Arenę i do kina Cinema City, A. Babiarz, A. Górzyńska-Pazdyga.

21.02.- sportowe zajęcia ogólnorozwojowe dla klas 1-3 SP, godz. 10:00 - 12:00, M. Siudowski.

21.02.- wyjazd integracyjny do Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" i na basen Olender, A. Babiarz, A. Górzyńska-Pazdyga.

21.02.- zajęcia plastyczne na uczniów oddziału "0" - godz. 10:00 - 13:00, B. Poprawska.

22.02.- sportowe zajęcia ogólnorozwojowe dla klas 4-6 SP, godz. 10:00 - 12:00, M. Siudowski.

22.02.- zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas 4, godz. 9:00 - 12:00, D. Basak.

23.02. - sportowe zajęcia ogólnorozwojowe dla klas 7SP, 2-3GIM, godz. 10:00 - 12:00, M. Siudowski.

23.02.- warsztaty rękodzieła, godz. 10:00 - 12:00, M. Nowatkowska, M. Patalon.

23.02.- zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas 4, godz. 9:00 - 12:00, D. Basak.


Bezpieczne ferie - informacja Kuratorium Oświaty

"W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przypominamy, aby zadbać o to, by dzieci i młodzież były bezpieczne, a rodzice mieli pewność, że wybrana forma wypoczynku odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik pn. „Co należy wiedzieć przed feriami”. Informacje ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa."

Otwórz informator


Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVI/165/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 listopada 2016 r. uczniowie Szkoły mogą starać się o stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka, składając wnioski do Sekretariatu Urzędu Gminy Zławieś Wielka do dnia 30 stycznia br.

Powyższa uchwała wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się pod adresem: https://www.zlawies.pl/plik,24351,uchwala.pdf

 

Proszę osoby zainteresowane o jej wnikliwe przeczytanie.

Dawid Basak


Plan wykonania zdjęć klasowych i innych od 29 stycznia do 7 lutego 2018r.

1. Poniedziałek, 29 stycznia 2018r. 

Kl. 0a

Kl. 2a

2. Wtorek, 30 stycznia 2018r.

Kl. 2b

Kl. 3a

Kl. 3b

3. Środa, 31 stycznia 2018r.

Kl. 1a

Kl. 1b

4. Czwartek, 1 lutego 2018r.

Kl. 3c

Kl. 4a

Kl. 4b

5. Poniedziałek, 5 lutego 2018r.

Kl. 4c

Kl. 5a

Kl. 5b

Kl. 6a

6. Wtorek, 6 lutego 2018r.

Kl. 6b

Kl. 7a

Kl. 7b

Kl. 2Ag

7. Środa, 7 lutego 2018r.

Kl. 2Bg

Kl. 3Ag

Kl. 3Bg

Kl. 3Cg


Szanowni Rodzice!

Informuję, że w okresie przerwy świątecznej szkoła organizuje na prośbę rodziców pracujących opiekę świetlicową, w następujące dni: 27, 28, 29 grudnia 2017r. oraz 2 stycznia 2018r w godz. od 7.00 do 17.00.

W tych dniach nie ma kursów autobusu szkolnego.

Zainteresowanych rodziców proszę o przekazanie pisemnej deklaracji do świetlicy lub do sekretariatu Szkoły do wtorku 19 grudnia do godz. 15.00.

Dodatkowo informuję, że w dniu 22 grudnia 2017r. świetlica szkolna będzie czynna w godz. 6.30 do 16.00. Ostatni odwóz w tym dniu o 11.30

Maria Woźniak

Pobierz deklarację - format pdf


Zebrania klasowe i konsultacje z rodzicami

28 listopada 2017r. (wtorek)

Klasy 0 – 3 SP zebrania: godz. 16.30, konsultacje do godz. 17.30

Klasy 4-7 SP i klasy GIM  zebrania godz. 17.00, konsultacje do godz.18.30

Nauczyciele bez wychowawstwa będą dostępni dla Państwa w Pokoju Nauczycielskim

Klasa

Wychowawca

Sala

0a

Barbara Poprawska

2

1a

Marzenna Sobocińska-Lubińska

3

1b

Beata Ślązkiewicz

8

2a

Anna Zaradzka

12

2b

Beata Szczepańska-Cugier

4

3a

Małgorzata Czułkowska

1

3b

Iwona Białas

T

3c

Edyta Dziarkowska

6

4a

Małgorzata Nowatkowska

17

4b

Kamilla Strzałkowska-Aranin

13

4c

Aleksandra Staszewska

11

5a

Maria Laskowicz

świetlica

5b

Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

świetlica

6a

Aleksandra Babiarz

22

6b

Maciej Siudowski

14

7a

Janusz Heyka

9B

7b

Violetta Urbańska

15

2A

Justyna Końca

19

2B

Anna Tołodziecka

Zebranie w innym terminie

3A

Anna Napierska

10

3B

Monika Glazik-Pozorska

18

3C

Katarzyna Wiertlewska

16

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Informuję, że dzień 2 listopada 2017r jest wolny od zajęć dydaktycznych – zgodnie z aneksem do Planu pracy Szkoły Podstawowej w Górsku z dnia 25.10.2017r. W tym dniu szkoła organizuje opiekę świetlicową dla dzieci rodziców pracujących na podstawie złożonych deklaracji.

W tym dniu nie będzie kursów autobusu szkolnego.

Zainteresowanych rodziców proszę o przekazanie pisemnej deklaracji do Sekretariatu Szkoły do wtorku  (31 października) do godz. 15.00.

Maria Woźniak

wicedyrektor SP w Górsku

Pobierz deklarację


Ubezpieczenie uczniów:

49 zł płatne do wychowawcy do 13 października 2017r.

OWU NNW uczniów + tabela uszczerbków

AIG OWU OC placówki oświatowej oraz nauczycieli


Grypa


Źródło: http://gis.gov.pl

Świerzb

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Wszawica

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

Krztusiec

Krztusiec jest ostrą chorobą dróg oddechowych, głównie wieku dziecięcego, wywoływaną przez bakterie Bordetella pertussis.

Charakterystycznym objawem choroby jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieleniem lepkiej plwociny. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie następuje drogą powietrzno-kropelkową. Pierwszy okres choroby trwa do 2 tygodni i charakteryzuje się takimi objawami jak nieżyt nosa, spojówek, gardła i oskrzeli. Ostry nieżyt dróg oddechowych następuje na skutek wnikania bakterii do komórek błon śluzowych i ich toksycznego działania. Narastające działanie toksyn powoduje przejście do kolejnej fazy choroby z charakterystycznym napadowym kaszlem, objawami duszności, wykrztuszaniem śluzu i wymiotami. U dzieci poniżej 6 miesiąca życia zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon.U chorych dzieci mogą również wystąpić powikłania np.: ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu, utrata wagi ciała. Podanie odpowiednich antybiotyków zmniejsza ryzyko wystąpienia tych dolegliwości, zwłaszcza jeśli leczenie rozpocznie się jak najwcześniej od wystąpienia objawów.

Zwalczanie choroby polega na jej wczesnym rozpoznaniu i wdrożeniu stosownego leczenia. Niemowlęta powinny być leczone w szpitalu. Dostępne są skuteczne preparaty szczepionkowe przeciwko krztuścowi. Wrażliwość na zakażenia osób nieuodpornionych za pomocą szczepień ochronnych jest powszechna. Przebycie krztuśca pozostawia długotrwałą odporność organizmu, ale powtórne zachorowanie jest możliwe. W Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko krztuścowi dzieci są obowiązkowe.

Źródło: http://gis.gov.pl

Koniec wakacji za:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player