Ważne informacje

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
 

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły średniej mogą skorzystać w okresie od lutego 2020r. do czerwca 2020r. z pomocy w formie dożywiania.

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek w tut. ośrodku do dnia 20 stycznia 2020 r. wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w tym przypadku za grudzień 2019 r.).

Pomoc będzie udzielana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie tut. ośrodka.

 

Z poważaniem
Aldona Michalska - kierownik GOPS Zławieś Wielka


 

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

W dniach 23 grudnia - 31 grudnia 2019r. w szkole trwać będzie zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego). W związku z powyższym oraz na podstawie wypowiedzi Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zimowa-przerwa-swiateczna

informuję, że szkoła nie organizuje zajęć dydaktyczno-wychowawczych ani zajęć wychowawczo-opiekuńczych w ww. dniach.

Ponadto informuję, że dni 2 i 3 stycznia 2020r. zgodnie z Kalendarzem pracy szkoły są dniami do odpracowania, tak więc są wolne dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Z wyrazami szacunku,

Dawid Basak.


Zebrania i konsultacje z rodzicami 20 listopada 2019r. w godz. od 16.00 do 18.00 

(dokładne godziny zebrań klasowych podają wychowawcy)

Klasa

Wychowawca

Sala

0a

Barbara Poprawska

Zebranie odbędzie się w innym terminie

0b

Edyta Dziarkowska

Zebranie w dniu 19.11.2019r. godz.17.00

0c

Patrycja Bania-Skuza

8

1a

Anna Zaradzka

Zebranie odbędzie się w innym terminie

1b

Beata Szczepańska-Cugier

4

2a

Małgorzata Czułkowska

38 - biblioteka

2b

Iwona Piotrowska

1

3a

Marzenna Sobocińska-Lubińska

9B

3b

Beata Ślązkiewicz

3

4a

Janusz Heyka

9

4b

Violetta Urbańska

15

5a

Adam Lubiński

18

5b

Katarzyna Wiertlewska

17

5c

Tomasz Tłuchowski

14

6a

Szymon Czarnecki

13

6b

Kamilla Strzałkowska-Aranin

16

6c

Aleksandra Staszewska

19

7a

Maria Laskowicz

11

7b

Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

10

8a

Aleksandra Babiarz

22

8b

Maciej Siudowski

12

 

 


Grypa


Źródło: http://gis.gov.pl

Świerzb

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Wszawica

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

Krztusiec

Krztusiec jest ostrą chorobą dróg oddechowych, głównie wieku dziecięcego, wywoływaną przez bakterie Bordetella pertussis.

Charakterystycznym objawem choroby jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieleniem lepkiej plwociny. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie następuje drogą powietrzno-kropelkową. Pierwszy okres choroby trwa do 2 tygodni i charakteryzuje się takimi objawami jak nieżyt nosa, spojówek, gardła i oskrzeli. Ostry nieżyt dróg oddechowych następuje na skutek wnikania bakterii do komórek błon śluzowych i ich toksycznego działania. Narastające działanie toksyn powoduje przejście do kolejnej fazy choroby z charakterystycznym napadowym kaszlem, objawami duszności, wykrztuszaniem śluzu i wymiotami. U dzieci poniżej 6 miesiąca życia zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon.U chorych dzieci mogą również wystąpić powikłania np.: ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu, utrata wagi ciała. Podanie odpowiednich antybiotyków zmniejsza ryzyko wystąpienia tych dolegliwości, zwłaszcza jeśli leczenie rozpocznie się jak najwcześniej od wystąpienia objawów.

Zwalczanie choroby polega na jej wczesnym rozpoznaniu i wdrożeniu stosownego leczenia. Niemowlęta powinny być leczone w szpitalu. Dostępne są skuteczne preparaty szczepionkowe przeciwko krztuścowi. Wrażliwość na zakażenia osób nieuodpornionych za pomocą szczepień ochronnych jest powszechna. Przebycie krztuśca pozostawia długotrwałą odporność organizmu, ale powtórne zachorowanie jest możliwe. W Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko krztuścowi dzieci są obowiązkowe.

Źródło: http://gis.gov.pl

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player