Ważne informacje

 


 


WYPOSAŻENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2020/2021

GRUPA 3-4 LATKI

Pakiet edukacyjny "Odkrywam siebie - złota kolekcja”. Poziom A, wydawnictwo MAC

Pakiet do języka angielskiego "I love Boo” Poziom A, wydawnictwo MAC

Wyposażenie dla każdego dziecka:

- 1x tekturowa teczka A4

- 1x blok techniczny biały

- 2x blok techniczny kolorowy

- 2x blok rysunkowy biały

- 3x blok rysunkowy kolorowy

- 3x krepa

- 2x klej w sztyfcie

- farby plakatowe 12 kolorów

- 2x pędzel do malowania

- 1x plastelina

- nożyczki z zaokrąglonymi końcami

- 2x wycinanki

- podkładka śniadaniowa

- kapcie na zmianę

- worek/plecak z ubraniami na zmianę

- strój galowy (biała koszula, czarne lub granatowe spodnie/spódniczka)

Informacja – klasa 0

Pakiety edukacyjne:

5-latki:

ODKRYWAM SIEBIE - ZŁOTA KOLEKCJA, Poziom BB+

    - Karty pracy cz. 1-4

    - Wyprawka plastyczna

    - Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia

Język angielski:Treetops Starter, Oxford, Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson

6-latki: 

ODKRYWAM SIEBIE - ZŁOTA KOLEKCJA, Poziom BB+

    - Karty pracy cz. 1-4

    - Wyprawka plastyczna

    - Litery i liczby

Język angielski:Treetops Starter, Oxford, Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson

WYPOSAZENIE DLA KAZDEGO DZIECKA

*blok techniczny biały format A4 i A3 (po 1 sztuce)

*blok rysunkowy biały format A4 – 2 szt., A3 - 1 szt.

*blok rysunkowy kolorowy format A4 i A3 (po 1 sztuce)

*blok techniczny kolorowy format A4 i A3 (po 1 sztuce)

*nożyczki (zaokrąglone końce)

*farby plakatowe (12 kolorów)

*pędzel średni okrągły

*farby akwarele

*kredki pastele olejne firmy PENTEL

*kredki pastele suche

*flamaster czarny gruby

*pisaki

*wycinanki

*plastelina

*korektor

*klej w sztyfcie duży

*klej wikol

WYPOSAŻENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2020/2021

Wyposażenie tornistra

- podręczniki i ćwiczenia

- zeszyty (bez marginesów): 32-kartkowy w 3 linie (niebieskie i czerwone), 16-kartkowy w kratkę (matematyka), 16-kartkowy w kratkę (religia)

- teczka na gumkę A4

- patyczki

- liczydło

- piórnik: zatemperowane ołówki i kredki ołówkowe (rekomendowane Bambino, Astra), temperówka, przezroczysta linijka, nożyczki, klej w sztyfcie, gumka do mazania

Przybory do zajęć plastyczno-technicznych:

- suche i oil pastele (rekomendowane Pentel, Astra)

- 2 pędzle (cienki i gruby),

- paleta

- plastelina

- zeszyt papierów kolorowych A4

- bloki techniczne:2x biały (A3) i 2 x biały (A4), 2 x kolorowy (A3) i 2 x kolorowy (A4)

Strój do zajęć ruchowych:

- worek z „halówkami” na jasnej podeszwie

- worek ze strojem sportowym: biała koszulka z krótkim rękawem, czarne lub granatowe spodnie dresowe, czarne lub granatowe krótkie spodenki

Dodatkowo:

- zeszyt A4 w kratkę w twardej oprawie

- worek z obuwiem zmiennym (obuwie zmienne na jasnej podeszwie)

- strój galowy (biała bluzka koszulowa z kołnierzykiem, granatowa lub czarna spódnica/ spodnie)

Ważne:

Prosimy o obłożenie i podpisanie podręczników, zeszytów, zeszytów ćwiczeń oraz podpisanie przyborów szkolnych i obuwia zmiennego oraz sportowego.

Podręczniki oraz ćwiczenia udostępnia nieodpłatnie szkoła.


Rodzicu,

ze względu na sytuację epidemiologiczną, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracowników znacząco zmienił się sposób funkcjonowania Poradni, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych. W trosce o zdrowie prosimy  o  przestrzeganie poniżej  podanych zasad:

Zgłoszenie o badanie po wydrukowaniu i podpisaniu prosimy przesyłać na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  pocztą  lub jego skan pocztą elektroniczną na adres mailowy odpowiedniego oddziału. Wzory dokumentów na stronie:        

http://poradnia-chelmza.pl/druki/

- adres e-mail Poradni P-P w Chełmży: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- adres e-mail Filii w Dobrzejewicach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- adres e-mail Oddziału w Grębocinie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- adres e-mail Oddziału w Złejwsi Wielkiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Można je złożyć również osobiście przy zachowaniu środków ostrożności w skrzynce podawczej

· Po rozpatrzeniu zgłoszenia pracownik Poradni poinformuje telefonicznie o terminie badania/spotkania w placówce oraz przeprowadzi telefonicznie Ankietę wstępnej kwalifikacji.

· Przyjmowani są tylko klienci po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

· Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

· Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Proszę pozostań w domu oraz stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i lekarzy. Powiadom o sytuacji sekretariat Poradni, najszybciej jak to będzie możliwe zostanie  wyznaczony nowy  termin wizyty;

· Udział rodzica/opiekuna prawnego w diagnozie, terapii możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem, że rodzic/opiekun prawny znajduje w odległości się min. 2 metry od diagnosty.

· Prosimy o punktualne przybycie na wizytę, aby uniknąć sytuacji gromadzenia się większej liczby osób w Poradni oraz by zapewnić czas na dezynfekcję pomieszczeń. 

· Wywiad przed badaniem może być przeprowadzony po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem telefonicznie lub poprzez połączenie online.

· Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust. Dzieci niepełnosprawne są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej.

· Wyjaśnij dziecku, dlaczego nie może zabierać ze sobą do Poradni niepotrzebnych, dodatkowych przedmiotów np. zabawek.

· Prosimy o zabranie ze sobą piórnika dziecka z przyborami szkolnymi (długopis, ołówek, kredki, nożyczki).

· Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

· Po przyjściu do Poradni  następuje mierzenie temperatury, mycie i dezynfekcja rąk. 

· Omówienie wyników badania  po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni może odbywać się w trakcie rozmowy telefonicznej lub połączenia online.

· Konsultacje i porady dla rodziców, dzieci i nauczycieli mogą być prowadzone w formie zdalnej lub bezpośrednio przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

· Opinię lub orzeczenie Poradnia prześle pocztą na adres domowy.


Informacja dla Rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

1. Szkoła prowadzi zdalne nauczanie.

2. Budynek szkoły jest zamknięty.

3. Dyrektor i wicedyrektor szkoły pełnią stały dyżur telefoniczny (Dyrektor: 792-237-272, Wicedyrektor: 512-253-798) w godz.: 8.00-10.00, podczas którego rodzice, mogą się z nimi kontaktować w sprawach napotkanych problemów z realizacją zdalnego nauczania i innych dotyczących szkoły.

4. Sekretariat szkolny pełni zdalnie dyżur telefoniczny, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 (533-308-499).

5. Pedagodzy szkolni: Dorota Przyborowska-Sulich (793-777-819), Piotr Napierski (608-479-450) w godzinach pracy.

6. Administrator dziennika elektronicznego – kontakt: Administrator szkolny w systemie Librus lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Informacje od dyrektora szkoły będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny.

8. Dyrektor i wicedyrektor są w stałym kontakcie z nauczycielami.

9. Kontakt z wychowawcami klas poprzez e-dziennik lub inną ustaloną przez wychowawcę formą.

10. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie zgodnie ze swoim tygodniowym planem zajęć.

11. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym uzupełniają temat lekcji w danej klasie i zaznaczają frekwencję, ustawiając wszystkim uczniom „ZN” – zdalne nauczanie, którego wartość dla ucznia wynosi „obecny”.

12. Nauczyciel wysyła do uczniów i ich rodziców wiadomość zawierającą temat lekcji/zajęć (który uczniowie są zobowiązani do wpisania do zeszytu przedmiotu/zajęć), wskazuje treści potrzebne do zrealizowania na tej godzinie, linki do ciekawych stron internetowych, dodatkowe materiały stanowiące załącznik do tej wiadomości, adekwatnych do możliwości ucznia, pamiętając o uczniach z opiniami i orzeczeniami.

13. Nauczyciel informuje uczniów o tym, jakiej wiedzy i/lub umiejętności będzie oczekiwać z tej lekcji.

14. O każdym problemie z realizacją zadań rodzic/uczeń informuje bezpośrednio nauczyciela przedmiotu/zajęć, a jeśli nie ma z nim kontaktu poprzez wiadomości w e-dzienniku, e-mail, telefonicznego lub poprzez media społecznościowe to informuje wychowawcę klasy, który kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu/zajęć i ustala dalszy sposób podstępowania. W sytuacjach szczególnych nauczyciel/wychowawca powiadamia dyrektora szkoły.

15. Nauczyciel w przypadku braku możliwości kontaktu z uczniami drogą zdalną informuje wychowawcę klasy w celu podjęcia odpowiednich działań (nawiązanie prób kontaktu wszelkimi możliwymi środkami). Jeśli ta nie przynosi efektów w dalszej części powiadamia dyrektora szkoły.

16. Głównymi formami kontaktu zdalnego z rodzicami jest moduł „wiadomości” w e-dzienniku oraz strona internetowa szkoły.

17. Głównymi formami kontaktu podczas pracy zdalnej z uczniami są moduły: „zadania domowe”, „wiadomości” w e-dzienniku oraz ustalone indywidualnie z klasami – np. komunikatory internetowe (np. Messenger), kontakt telefoniczny, inne.

18. Nauczyciele podczas pracy zdalnej korzystają z dostępnych platform edukacyjnych, programów telewizyjnych, słuchowisk lub innych materiałów wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy podczas realizacji nauki zdalnej.

Czas pracy nauczycieli


Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

W dniach 23 grudnia - 31 grudnia 2019r. w szkole trwać będzie zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego). W związku z powyższym oraz na podstawie wypowiedzi Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zimowa-przerwa-swiateczna

informuję, że szkoła nie organizuje zajęć dydaktyczno-wychowawczych ani zajęć wychowawczo-opiekuńczych w ww. dniach.

Ponadto informuję, że dni 2 i 3 stycznia 2020r. zgodnie z Kalendarzem pracy szkoły są dniami do odpracowania, tak więc są wolne dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Z wyrazami szacunku,

Dawid Basak.


Grypa


Źródło: http://gis.gov.pl

Świerzb

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Wszawica

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

Krztusiec

Krztusiec jest ostrą chorobą dróg oddechowych, głównie wieku dziecięcego, wywoływaną przez bakterie Bordetella pertussis.

Charakterystycznym objawem choroby jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieleniem lepkiej plwociny. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie następuje drogą powietrzno-kropelkową. Pierwszy okres choroby trwa do 2 tygodni i charakteryzuje się takimi objawami jak nieżyt nosa, spojówek, gardła i oskrzeli. Ostry nieżyt dróg oddechowych następuje na skutek wnikania bakterii do komórek błon śluzowych i ich toksycznego działania. Narastające działanie toksyn powoduje przejście do kolejnej fazy choroby z charakterystycznym napadowym kaszlem, objawami duszności, wykrztuszaniem śluzu i wymiotami. U dzieci poniżej 6 miesiąca życia zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon.U chorych dzieci mogą również wystąpić powikłania np.: ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu, utrata wagi ciała. Podanie odpowiednich antybiotyków zmniejsza ryzyko wystąpienia tych dolegliwości, zwłaszcza jeśli leczenie rozpocznie się jak najwcześniej od wystąpienia objawów.

Zwalczanie choroby polega na jej wczesnym rozpoznaniu i wdrożeniu stosownego leczenia. Niemowlęta powinny być leczone w szpitalu. Dostępne są skuteczne preparaty szczepionkowe przeciwko krztuścowi. Wrażliwość na zakażenia osób nieuodpornionych za pomocą szczepień ochronnych jest powszechna. Przebycie krztuśca pozostawia długotrwałą odporność organizmu, ale powtórne zachorowanie jest możliwe. W Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko krztuścowi dzieci są obowiązkowe.

Źródło: http://gis.gov.pl