Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(świetlica szkolna bez zmian)

16.10.2020r. (piątek) – Dzień Patrona Szkoły

22.12.2020r. (wtorek) – Klasowe spotkania świąteczne

25.05.2021r. (wtorek) – Egzamin ósmoklasisty

26.05.2021r. (środa) – Egzamin ósmoklasisty

27.05.2021r. (czwartek) – Egzamin ósmoklasisty

21.06.2021r. (poniedziałek)

22.06.2021r. (wtorek)

23.06.2021r. (środa)

24.06.2021r. (czwartek)

25.06.2021r. (piątek)

 

 

Dodatkowe dni do odpracowania (świetlica szkolna nieczynna)

DZIEŃ

ODPRACOWANY W DNIU

28.05.2021r.

20.03.2021r. (XVII Rajd Topienia Marzanny)

04.06.2021r.

22.05.2021r. (VIII Majówka Szkolna)

 
 
Do wakacji pozostało:
Dni
Godzin
Minut
Sekund