Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(świetlica szkolna bez zmian)

02.01.2023r.

03.01.2023r.

04.01.2023r.

05.01.2023r.

23.05.2023r. (wtorek) – Egzamin ósmoklasisty

24.05.2023r. (środa) – Egzamin ósmoklasisty

25.05.2023r. (czwartek) – Egzamin ósmoklasisty

21.06.2023r.

Dodatkowe dni do odpracowania
(świetlica szkolna nieczynna w odpracowanych dniach)

DZIEŃ WOLNY

ODPRACOWANY W DNIU

31.10.2022r.

24.09.2022r. (XVI Rajd Pieczonego Ziemniaka)

02.05.2023r.

25.03.2023r. (XIX Rajd Topienia Marzanny)

09.06.2023r.

13.05.2023r. (IX Majówka Szkolna)