Zmiany planu


Zmiany planu na dzień 18 października (piątek) 2019r.


Szanowna społeczność Szkoły Podstawowej w Górsku!

Przedstawiam poniżej program pracy szkoły w dn.: 18.10.2019r. – 20.10.2019r.

18.10.2019r. (piątek)
Przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Pracy Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku dzień 18.10.br. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu zajęcia opiekuńcze dla wszystkich oddziałów przedszkolnych oraz klas szkoły będą zorganizowane zgodnie z przedstawionym poniżej porządkiem:


8:00 – Msza Św. - Kaplica pw. Matki Bożej Królowej Aniołów przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku (dla chętnych)
9:00 – Ślubowanie klas pierwszych (uczestniczą wszyscy uczniowie i nauczyciele)
10:00 – Zajęcia integracyjne związane z Patronem szkoły dla uczniów (uczestniczą wszyscy uczniowie i nauczyciele)
11:00 – Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów szkoły (uczestniczą wszyscy uczniowie i nauczyciele)

Przypominam, że ks. Jerzy Popiełuszko jest Patronem Szkoły Podstawowej w Górsku, a więc obecność uczniów w godz. 9:00-11:50 jest obowiązkowa.

 

W tym dniu kursy autobusu zgodnie z porządkiem:
Przywóz:
6:40 – kurs A
7:05 – kurs B
7:30 – kurs C
7:55 – kurs B+A+C
Odwozy (w zależności od potrzeb):
11:50, 12:45, 13:50, 14:45, 15:40, 16:35

Świetlica szkolna czynna jest bez zmian, tj. 6:30 – 17:00, zgodnie z przydziałem nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do świadczenia opieki nad uczniami w godz. 8:00 – 11:50, plus wyznaczeni nauczyciele na dyżur wg harmonogramu i do odwozu o godz. 11:50, ew. dalszej opieki.

Pracownicy niepedagogiczni: 6:00 – 14:00, 2 pracowników: 10:00 – 18:00.


19.10.2019r. (sobota) – 20.10.2019r. (niedziela)
W związku z zaproszeniem Pana Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w Wojewódzkich Obchodach 35. Rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki informuję, że reprezentacja społeczności Szkoły Podstawowej w Górsku weźmie czynny udział w ww. uroczystościach.

19.10.2019r.,
18:00 – Koncert „Dobro Nieskończone” – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku
19:30 – Modlitwa przy krzyżu w miejscu uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

20.10.2019r.
12:30 – Msza Św. - Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku
13:30 – Przedstawienie teatralne życiu i działalności ks. Jerzego Popiełuszki w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Górsku – Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

W imieniu Pana Marszałka Piotra Całbeckiego zapraszam wszystkich uczniów, rodziców, pracowników szkoły do udziału w ww. wydarzeniach.

 

Z poważaniem,
Dawid Basak,
Dyrektor Szkoły.


Zmiany dostępne są także w dzienniku elektronicznym

otwórz e-Dziennik

Aktualizacja: 2019-10-17 godz.16-16

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player