swietliczaki przyslowia23

W roku szkolnym 2023/2024 świetlica szkolna będzie brała udział w projekcie edukacyjnym: Świetliczaki na tropie… przysłów”

Celem projektu jest:

  • wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i  posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Projekt jest otwarty dla wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Zadania dotyczą  przysłów. Każde z nich rozpoczyna się wyjaśnieniem przysłowia.

Organizatorem projektu „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie…przysłów” jest Wydawnictwo Sukurs, Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A, lok. C1, reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”.

Autorkami projektu są: Joanna Hoffmann i Paulina Cysak

Koordynatorzy w świetlicy szkolnej: Joanna Brodzińska i Elżbieta Pawlikowska.

Realizatorzy: wychowawcy świetlicy

 


W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna będzie brała udział w projekcie edukacyjnym: Świetliczaki na tropie… kolorów świata”

Celem projektu jest:

• wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i  posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;

• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Projekt jest otwarty dla wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Barwy flagi olimpijskiej symbolizują poszczególne kontynenty, które będą tematem przewodnim trzeciej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego w ramach Akademii Świetlicowej, tj.: „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”. Zadania podzielone są na 6 modułów (5 dotyczących barw olimpijskich odpowiadających kolejno: Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią i 1 wspólny „Kolorowy” w odniesieniu do wszystkich kontynentów).

Organizatorem projektu „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie… kolorów Świata” jest Wydawnictwo Sukurs Wasilewski, Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A, lok. C1, reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”. Autorkami projektu są: Joanna Hoffmann i Paulina

Koordynatorzy w świetlicy szkolnej: Joanna Brodzińska i Elżbieta Pawlikowska.

swietliczaki na certyfikat 23

 Sprawozdanie z realizacji projektu