W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna będzie brała udział w projekcie edukacyjnym: Świetliczaki na tropie… kolorów świata”

Celem projektu jest:

• wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i  posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;

• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Projekt jest otwarty dla wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Barwy flagi olimpijskiej symbolizują poszczególne kontynenty, które będą tematem przewodnim trzeciej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego w ramach Akademii Świetlicowej, tj.: „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”. Zadania podzielone są na 6 modułów (5 dotyczących barw olimpijskich odpowiadających kolejno: Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią i 1 wspólny „Kolorowy” w odniesieniu do wszystkich kontynentów).

Organizatorem projektu „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie… kolorów Świata” jest Wydawnictwo Sukurs Wasilewski, Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A, lok. C1, reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”. Autorkami projektu są: Joanna Hoffmann i Paulina

Koordynatorzy w świetlicy szkolnej: Joanna Brodzińska i Elżbieta Pawlikowska.

swietliczaki na certyfikat 23

 Sprawozdanie z realizacji projektu