Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja rozpocznie się 1 marca i potrwa do 28 marca 2021r.

Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej mają uczniowie mieszkający w obwodzie Szkoły

 

Druk wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

Druk wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do 1 klasy

 

Druk wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do 1 klasy

 

Potwierdzenie woli przyjęcia (składane po ogłoszeniu wyników rekrutacji)


Druk wniosku o przyjęcie do szkoły


Wszelkie informacje dostępne także pod numerem telefonu 56 678 13 07 i w sekretariacie szkoły.