Konkurs - Podejrzyj przyrodę

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Podejrzyj przyrodę!" - VII edycja


Projekt finansowany przez: 


I Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

II Cele konkursu:

1. Niewymierny wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych w otaczającej przyrodzie.

3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażania w formie zapisu fotograficznego wybranych zjawisk i praw fizycznych, a w szczególności poznawania szeroko pojętej ekologii.

4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotograficznego patrzenia i kadrowania rzeczywistości.

5. Prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu przyrody i fizyki.

III Warunki udziału w konkursie:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjów z terenu Gminy Zławieś Wielka.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiste dostarczenie na dowolnym nośniku do nauczyciela przyrody – Violetty Urbańskiej lub nauczyciela fizyki – Dawida Basaka w Szkole Podstawowej w Górsku WŁASNORĘCZNIE WYKONANYCH ZDJĘĆ, przedstawiających dowolnie wybrane zjawiska przyrodnicze, w tym fizyczne, dostrzeżone w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez ucznia eksperymencie.

3. Oczekujemy od Was fotografii barwnych lub czarno-białych, o rozdzielczości minimalnej: 2100x1400 px. lub 2000x1500 px) i poprawnych technicznie.

4. Konkurs rozstrzygniemy na dwóch poziomach (uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych) oraz w dwóch kategoriach:

a) fotografie przedstawiające określone zjawiska przyrodnicze zaobserwowane w otaczającej nas przyrodzie,

b) serie zdjęć ilustrujące eksperymenty, w tym fizyczne.

5. Prosimy Was, abyście w nazwie pliku podali:

a) swoje nazwisko i imię, klasę,

b) krótką nazwę zjawiska lub eksperymentu zawartego na zdjęciu (zdjęciach).

6. W oddzielnym pliku prosimy o podać:

a) swoje nazwisko i imię, klasę

b) datę i miejsce obserwacji,

c) krótki opis warunków, w których zaobserwowane zostało zjawisko przedstawione na fotografii lub krótki opis swojego eksperymentu,

d) nazwę szkoły i adres wraz z numerem telefonu szkoły,

e) nazwisko nauczyciela, jeśli prace wykonane były z jego pomocą.

7. Na fotografie oczekiwać będziemy do 11 czerwca 2019 r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 czerwca 2019 r.

9. O wynikach konkursu, laureatów i finalistów powiadomimy osobiście, natomiast nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania zostaną wręczone w  Szkole Podstawowej w Górsku.

10. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Górsku oraz zaprezentowane na Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, który odbędzie się w 2019 roku.

11. Prac nadesłanych na konkurs nie odsyłamy, stanowią one własność organizatora.

12. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych zdjęć z podaniem danych autora.

13. Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych.

14. Osoby zgłaszające swój udział w konkursie powinny wypełnić poniższy dokument.

Klauzula informacyjna i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wierzymy, że udział  w konkursie „Podejrzyj przyrodę!” będzie dla Was pasjonującą, a zarazem wielką, edukacyjną przygodą!

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player