I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POEZJA CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Opiekun: Katarzyna Wiertlewska

I Cele konkursu:

1. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.

2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.

3. Promowanie talentu dzieci i młodzieży.

4. Pobudzanie aktywności twórczej.

5. Popularyzacja literatury pięknej.

II Kategorie konkursu:

Uczestnicy konkursu będą oceniani w 2 kategoriach wiekowych:

1. Klasy V – VI

2. Klasy VII – VIII 

III Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Górsku.

2. W konkursie może  wziąć udział 3 przedstawicieli danej klasy.

3. Uczestników oceniać będzie jury powołane przez opiekuna konkursu.

4. Przedmiotem oceny recytującego są:

• stopień opanowania pamięciowego tekstu;

• dykcja;

• sposób „widzenia” utworu przez ucznia, czyli interpretacja;

• ogólne wrażenie artystyczne.

 Uwaga! Przestrzegamy przed użyciem gestu.

Intonacja, akcent, pauza, nasilenie głosu, rytm to najważniejsze środki wyrazu i to na nich należy się skupić.

5. Czas wykonania utworu nie powinien przekraczać 5 minut.

6. Jury przyznaje 3 nagrody (I, II i III miejsce) w każdej kategorii wiekowej.

IV. Termin konkursu: 10.12.2021r.

Zgłoszenia proszę kierować do opiekuna konkursu – Katarzyny Wiertlewskiej lub do swojego polonisty.