Konkurs przyrodniczy

KONKURS PRZYRODNICZY - XVI edycja
Regulamin konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VI.
2. Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy przyrodniczej i ekologicznej
3. Co miesiąc zostanie ogłoszony na gazetce zestaw zadań, na które należy udzielić samodzielnie pisemnych odpowiedzi. Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, jednak odpowiedzi muszą być indywidualnie opracowane przez uczestnika konkursu. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie z konkursu
4. Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u nauczycielki przyrody.
5. Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu zadań będzie można uzyskać 15 punktów.
6. Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.
7. W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie rozwiążą test sprawdzający, zdobyte podczas konkursu wiadomości.
8. Uczestnik może uzyskać ocenę końcoworoczną o stopień wyższą, jeżeli uzyskał:

Uczniowie klas IV

90 pkt. w całym konkursie i 60% poprawnych odpowiedzi w teście

Uczniowie klas V

100 pkt. w całym konkursie i 70% poprawnych odpowiedzi w teście

Uczniowie klas VI

110 pkt. w całym konkursie i 80% poprawnych odpowiedzi w teście

9. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!
                                                                                Violetta Urbańska


PYTANIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Termin składania odpowiedzi: 26 kwietnia 2018r.

 

1. Z czego jest zbudowana Maczuga Herkulesa? (1 pkt.)
2. Gdzie rosną żywe kamienie? (2 pkt.)
3. Kiedy pustynia może zakwitnąć? (3 pkt.)
4. Jak powstają i gdzie występują grzyby skalne? (4 pkt.)
5. Czy warto zobaczyć Skalne miasto? Podaj wskazówki dla zainteresowanego turysty. (5 pkt.)

 

 

 

 

Do wakacji jeszcze

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player